Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2014 Update: 2022-04-29
Ranking
51 Li-Chen CHANG 22,000
52 Chao-Yu LIN 21,550
53 Li-Ning WANG 16,200
54 Yuh-Huey LEE 10,050
T55 Jhih-Yu CHI 10,000
T55 Ching-Yun CHANG 10,000
T57 Angie TSAI 0
T57 Li-Hsueh TANG 0
T57 Li-Ying CHEN 0
T57 Ming-Yeh WU 0
T57 Jui-Hui LEE 0
T57 Chiou-Yang LEE 0
T57 Mei-Yun WANG 0
T57 Yu-Hsia TAI 0
T57 Yi-Chen LIU 0
T57 Yueh-Li CHEN 0
T57 Teresa LU 0
T57 Yun-Jye WEI 0
T57 Hsiao-Chuan LU 0
T57 Yu-Hwa PAN 0
T57 Ying-Yi WU 0
T57 Chung-Chao LIN 0
T57 Yao-Yu YU 0
T57 Ai Yu TU 0
T57 Kwan-Chih LU 0
T57 Wen-Ying TSAI 0
T57 Hsin-Ju LIU 0
T57 Eva CHANG 0
T57 Shu-Cheng LO 0
T57 Shu-Mian LU 0
T57 Li-Yun WANG 0
T57 Li-Sheh LU 0
T57 Wen-Lin LI 0
T57 Yueh-Shuang CHEN 0
T57 Mei-Ling KUO 0
T57 Bin YU 0
T57 Wen-Pei CHANG 0
T57 Ping-Lan CHIEN 0
T57 Ke-Hui HSU 0
T57 Li-Ying CHEN 0
T57 Catherina WANG 0
T57 Chia-Yu LIU 0
T57 Anna YU 0
T57 Chih-Hui LIU 0
T57 Lin Yu PING 0
T57 Chih-Hui LIU 0
  12  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會