Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2016 Update: 2022-04-29
Ranking
51 Shu-Huai HUANG 73,425
52 Mayko Chwen WANG 66,500
53 Hsuan-Ho HSING 58,150
54 Yi-Xin XIAO 44,575
55 Ya-Chi CHANG 40,300
56 Xian-Yu WENG 37,350
57 Chih-Yun WU 37,232
58 Bie-Shyun HUANG 34,300
59 Yi-Yu CHENG 31,950
60 Yin-Jo CHEN 26,482
61 Yvonne WENG 24,750
62 Mei-Chu CHANG 21,250
63 Yueh-Chyn HUANG 20,550
64 Chiao-Yi CHANG 16,740
65 Li-Chen CHANG 10,000
T66 Yu-Hwa PAN 0
T66 Chung-Chao LIN 0
T66 Ai Yu TU 0
T66 Ming-Yeh WU 0
T66 Angie TSAI 0
T66 Yu-Hsia TAI 0
T66 Yi-Chen LIU 0
T66 Mei-Chi CHENG 0
T66 Li-Ying CHEN 0
T66 Chih-Hui LIU 0
T66 Yueh-Shuang CHEN 0
T66 Wen-Lin LI 0
T66 Li-Sheh LU 0
T66 Yu-Chuan TAI 0
T66 Hsiu-Feng TSENG 0
T66 Mei-Yun WANG 0
T66 Hui-Fan HUANG 0
T66 Po-Hsia HO 0
T66 Yuh-Huey LEE 0
T66 Li-Yun WANG 0
T66 Shu-Mian LU 0
T66 Ying-Yi WU 0
T66 Shu-Cheng LO 0
T66 Yu-Chen HUANG 0
T66 Eva CHANG 0
T66 Jui-Hui LEE 0
T66 Wen-Ying TSAI 0
T66 Chiou-Yang LEE 0
T66 Hsin-Ju LIU 0
T66 Hsiao-Chuan LU 0
T66 Li-Hsueh TANG 0
T66 Mei-Ling KUO 0
T66 Bin YU 0
T66 Wen-Pei CHANG 0
T66 Lin Yu PING 0
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會