Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2019 Update: 2022-04-29
Ranking
T55 Yin-Jo CHEN 0
T55 Mayko Chwen WANG 0
T55 Yin-Chen LO 0
T55 Rebecca TSAI 0
T55 Candie Kung 0
T55 Yueh-Chyn HUANG 0
T55 Li-Chen CHANG 0
T55 Li-Yun WANG 0
T55 Yuh-Huey LEE 0
T55 Po-Hsia HO 0
T55 Mei-Yun WANG 0
T55 Hsiu-Feng TSENG 0
T55 Yu-Chuan TAI 0
T55 Chiou-Yang LEE 0
T55 Yu-Chun LIU 0
T55 Yu-Hwa PAN 0
T55 Chung-Chao LIN 0
T55 Ai Yu TU 0
T55 Ming-Yeh WU 0
T55 Angie TSAI 0
T55 Yu-Hsia TAI 0
T55 Yi-Chen LIU 0
T55 Bie-Shyun HUANG 0
T55 Mei-Chi CHENG 0
T55 Li-Ying CHEN 0
T55 Chih-Hui LIU 0
T55 Yueh-Shuang CHEN 0
T55 Wen-Lin LI 0
T55 Li-Sheh LU 0
T55 Chiang, Wan-Yu 0
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會