Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2021 Update: 2021-11-11
Ranking
T81 Yu-Hwa PAN 0
T81 Chung-Chao LIN 0
T81 Ai Yu TU 0
T81 Ming-Yeh WU 0
T81 Yu-Chun LIU 0
T81 Angie TSAI 0
T81 Yu-Hsia TAI 0
T81 Li-Ying CHEN 0
T81 Chih-Hui LIU 0
T81 Wen-Lin LI 0
T81 Li-Sheh LU 0
T81 Mei-Yun WANG 0
T81 Yi-Yu CHENG 0
T81 Lin-Shiuan CHEN 0
T81 Yuan-Jung CHU 0
T81 Candie Kung 0
T81 Scooby LIU 0
T81 Huei-Ju SHIH 0
T81 Yun-Jye WEI 0
T81 Hsien-Hua CHEN 0
T81 Li-Chen CHANG 0
T81 Wan-Ting LAI 0
T81 Pei-Yi NI 0
T81 Ching-Yun CHANG 0
T81 An, Ho-Yu 0
T81 Jhih-Yu CHI 0
T81 Kwan-Chih LU 0
T81 Chia-Yu LIU 0
T81 Li-Yun WANG 0
T81 Shu-Mian LU 0
T81 Ying-Yi WU 0
T81 Shu-Cheng LO 0
T81 Yu-Chen HUANG 0
T81 Wen-Ying TSAI 0
T81 Hsiao-Chuan LU 0
T81 Li-Hsueh TANG 0
T81 Bin YU 0
T81 Wen-Pei CHANG 0
T81 Yvonne WENG 0
T81 Amy HUNG 0
T81 Anna YU 0
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會