Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Lunch Club TPC Classic > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 WPG Ladies Open
May 19 - 21 (Thu. - Sat.)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Lunch Club TPC Classic
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight


< Dowmload >


< Download >

2015午餐會 TPC 菁英賽 第一回合出發時間及編組表
2015 Lunch Club TPC Classic FIRST ROUND DRAW SHEET
1 07:00 66 LIEN Lu-Sen 連騼森 TWN     11 07:05 86 HUANG Shu-Huai 黃舒淮 TWN    
67 Lu Wen-Der 呂文德59 TWN     87 CHENG Yi-Yu 鄭宜宥 TWN    
18 K P LIN 林冠伯 TWN     88 CHEN Yu-Ju 陳宇茹 TWN    
97 LIU Yen-Hung 劉嚴鴻 TWN     19 CHEN Ching-Tzu 陳靜慈 (Am) TWN    
2 07:12 52 HSU Mong-Nan 許孟男 TWN     12 07:17 68 CHEN I-Wen 陳依妏 TWN    
53 WANG Tsung-Chieh 汪聰傑 TWN     69 LIANG Yi-Lin 梁宜羚 TWN    
54 HSU Chia-Jen 許佳仁 TWN     48 LAI Ashley 賴婉婷 TWN    
17 CHEN Yuan-Chi 陳元車 TWN     20 HUANG Bie-Shyun 黃璧洵 TWN    
3 07:24 83 Wang Ter-Chang 汪德昌 TWN     13 07:29 89 SHIH Huei-Ju 石惠如 TWN    
84 HSIEH Chi-Hsien 謝繼賢 TWN     90 HUANG Yueh-Chyn 黃玥珡 TWN    
85 Lu Chien-Soon 盧建順 TWN     91 CHIU Lynn 邱齡緹 TWN    
16 FAN CHIANG Hao Chuan 范姜皓詮 TWN     21 HOU Yu-Chiang 侯羽薔 (Am) TWN    
4 07:36 63 LIN Wen-Tang 林文堂 TWN     14 07:41 55 CHIEN Pei-Yun 錢珮芸 TWN    
64 LU Wei-Chih 呂偉智 TWN     56 SANGKAGARO Pimpadsorn 萍帕頌 THA    
65 LIN Chien-Bing 林健斌  TWN     57 LU Ya-Huei 呂雅惠 TWN    
15 HUNG Chien-Yao 洪健堯 TWN     22 CHEN Meng-Chu 陳孟竺 TWN    
5 07:48 49 CHAN Shih-Chang 詹世昌 TWN     15 07:53 58 CHENG Ssu-Chia 程思嘉 TWN    
51 LU Wen-The 呂文德52 TWN     70 HSIEH Yu-Ling 謝瑀玲 TWN    
14 LIN Wen-Hong 林文鴻 TWN     71 YU Pei-Lin 余珮琳 TWN    
  LEE Cho-Chuan 李卓全 TWN     23 MUANGKHUMSAKUL Kanphanitnan 坎凡妮 THA    
6 08:00 45 SUNG Mao-Chang 宋孟璋  TWN     16 08:05 72 KUO Ai-Chen 郭艾榛 TWN    
46 CHAN Yih-Shin 詹益信 TWN     73 YEH Hsin-Ning 葉欣寧 TWN    
47 YEH Wei-Tze 葉偉志 TWN     92 SUH Bo-Mi 徐寶美 KOR     
13 HSIEH Tung-Hung 謝東宏 TWN     24 LIN Tzu-Chi 林子麒  TWN    
7 08:12 60 LIN Wen-Ko 林文科 TWN     17 08:17 74 CHANG Hsuan-Ping 張瑄屏 TWN    
61 KAO Shang-Hung 高尚宏 TWN     75 PULSAWATH Pennapa 佩娜帕 THA    
12 Hsieh Yu-Shu 謝玉樹 TWN     76 LEE Tai-Ling 李黛翎 TWN    
  CHEN Hao-Sen 陳浩森 TWN     25 YU Han-Hsuan 俞涵軒 (Am) TWN    
8 08:24 42 YEH Chang-Ting 葉彰廷 TWN     18 08:29 93 CHAMCHOI Saraporn 蕯娜朋 THA    
43 HUNG Chun-Kang 洪駿剛 TWN     94 CHUANG Hsin-Yun莊欣耘 TWN    
44 PENG Hung-Ching 彭弘瑾 TWN     26 HUANG Yomaris 黃郁寧  TWN    
11 TSAI Wei-Ming 蔡威民 TWN     27 LIN Tze-Han 林子涵 (Am) TWN    
9 08:36 81 Chen Tze-Chung 陳志忠 TWN     19 08:41 28 PALAKAWONGNAAYUTTHAYA Jaruporn 賈露朋 THA    
82 HSIEH Tung-Shu 謝東書 TWN     29 WENG Yvonne 翁子琁  TWN    
9 HSU Hao-Sheng 許豪升 TWN     98 SIRISAMPANT Wannasiri 瓦娜薩瑞  THA    
10 HUANG Tung-Liang 黃東樑 TWN     99 LU Hsin-Yu 盧昕妤 (Am) TWN    
10 08:48 59 TSENG Hong-Sheng 曾宏勝 TWN     20 08:53 77 CHEN Szu-Han 陳思涵 TWN    
41 Hsieh Chin-Sheng 謝錦昇 TWN     30 CHEN I-An 陳怡安 TWN    
7 CHEN Ming-Chuan 陳銘傳 TWN     31 CHEN Tzu-Han 陳子涵 TWN    
8 Chiang Jung-Pin 姜榮彬 TWN     103 WU Yi-Ching 伍以晴 (Am) TWN    
下載 2015午餐會 TPC 菁英賽 第一回合出發時間及編組表

 


 About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會