Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Taiwan Mobile Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
Party Golfers Ladies Open
November 3rd ~ 5th (Wed. ~ Fri.)
Yearly
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Taiwan Mobile Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2020 台灣大哥大女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A) 72 78 150 13 07:05 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74 77 151
12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)  72 78 150 13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73 78 151
21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  76 75 151 42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A) 76 76 152
2 07:10 34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  75 75 150 14 07:15 73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  75 77 152
80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  74 76 150 65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  77 75 152
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A) 73 77 150 38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A) 78 74 152
3 07:20 76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  72 76 148 15 07:25 40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A) 73 79 152
15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)  70 78 148 25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  76 77 153
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A) 70 79 149 89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A) 76 77 153
4 07:30 48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A) 76 72 148 16 07:35 50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A) 75 78 153
11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)  75 73 148 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  77 76 153
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A) 72 76 148 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)  77 76 153
5 07:40 54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  74 73 147 17 07:45 53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74 79 153
62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  72 75 147 18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  78 75 153
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  71 76 147 3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  74 79 153
6 07:50 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  69 77 146 18 07:55 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76 78 154
9 李 欣 Hsin LEE (TWN)  75 72 147 70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78 76 154
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)  74 73 147 59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  78 76 154
7 08:00 81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  72 74 146 19 08:05 22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  76 79 155
14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  72 74 146 64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG (TWN)  77 78 155
86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A) 72 74 146 23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  82 73 155
8 08:10 29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73 72 145 20 08:15 35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  76 80 156
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)  71 74 145 49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A) 74 82 156
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A) 68 77 145 24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  79 77 156
9 08:20 88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A) 76 69 145 21 08:25 63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  80 76 156
32 李 旻 Min LEE (TWN)  75 70 145 56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  80 76 156
16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73 72 145 45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A) 83 73 156
10 08:30 20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  72 72 144 22 08:35 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  77 80 157
5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  70 74 144 60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  78 79 157
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)  69 75 144      
11 08:40 4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  72 71 143 23 08:45 82 溫 娣 Ti WEN (TWN)  79 78 157
52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  69 74 143 83 王華欣 Crystal WANG (TWN)* 81 84 165
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A) 72 72 144          
12 08:50 75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)  67 69 136              
33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  70 72 142          
7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  70 72 142          
下載 2020台灣大哥大女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing

 

 

2020 台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76     17 07:05 21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  76    
25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  76     42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A) 76    
48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A) 76     88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A) 76    
2 07:10 61 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  76     18 07:15 35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  76    
89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A) 76     22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  76    
28 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76     97 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN)(A) 77    
3 07:20 50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A) 75     19 07:25 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  77    
34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  75     46 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)(A) 77    
73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  75     64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  77    
4 07:30 11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)  75     20 07:35 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)  77    
9 李 欣 Hsin LEE (TWN)  75     30 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  77    
32 李 旻 Min LEE (TWN)  75     65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  77    
5 07:40 53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74     21 07:45 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  77    
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)  74     31 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  77    
69 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  75     95 陳薇安 Vivian CHEN (TWN)(A) 77    
6 07:50 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74     22 07:55 70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78    
54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  74     18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  78    
80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  74     19 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  78    
7 08:05 16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73     23 08:10 60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  78    
3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  74     59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  78    
49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A) 74     38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A) 78    
8 08:15 40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A) 73     24 08:20 78 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  78    
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A) 73     77 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)  79    
29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73     24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  79    
9 08:25 62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  72     25 08:30 57 黃寅茙 Yin-Jung HUANG (TWN)  79    
81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  72     82 溫 娣 Ti WEN (TWN)  79    
13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73     90 吳侑庭 Tammy WU (TWN)(A) 80    
10 08:35 85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A) 72     26 08:30 92 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN)(A) 80    
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A) 72     55 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  80    
20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  72     63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  80    
11 08:45 4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  72     27 08:40 56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  80    
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A) 72     83 王華欣 Crystal WANG (TWN)* 81    
14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  72     44 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN)(A) 81    
12 08:55 86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A) 72     28 08:50 71 李昱伶 Yu-Ling LEE (TWN)  81    
12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)  72     66 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  82    
76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  72     68 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  82    
13 09:10 15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)  70     29 09:15 23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  82    
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)  71     91 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN)(A) 82    
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  71     45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A) 83    
14 09:20 33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  70     30 09:25 72 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)  83    
5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  70     37 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN)(A) 84    
7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  70           
15 09:30 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  69     31 09:35 96 沈芸安 Niki SHEN (TWN)(A) 85    
52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  69     51 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN)(A) 86    
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A) 70              
16 09:40 75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)  67                  
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A) 68              
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)  69              
下載 2020台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表

 

 

2020 台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 66 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)        17 07:05 69 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
61 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)        68 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       
89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A)       83 王華欣 Crystal WANG (TWN)       
2 07:10 28 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)        18 07:15 77 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)       
23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)        8 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)       
97 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN)(A)       43 吳佳瑩 Chia-Ying WU (TWN)(A)      
3 07:20 3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)        19 07:25 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       
75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)        70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       
86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A)       46 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)(A)      
4 07:30 12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)        20 07:35 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)        25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)       
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A)       45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A)      
5 07:40 33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        21 07:45 64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)       
11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)        21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       
48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A)       49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A)      
6 07:50 5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)        22 07:55 9 李 欣 Hsin LEE (TWN)       
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)        13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)       
42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A)       88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A)      
7 08:05 32 李 旻 Min LEE (TWN)        23 08:10 18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)        14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A)       90 吳侑庭 Tammy WU (TWN)(A)      
8 08:15 7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)        24 08:20 19 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)       
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)        24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)       
40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A)       92 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN)(A)      
9 08:25 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)        25 08:30 29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       
15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)        35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)       
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A)       44 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN)(A)      
10 08:35 16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)        26 08:30 52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       
60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)        34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A)       94 陳羿綺 Yi-Ci CHEN (TWN)(A)      
11 08:45 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)        27 08:40 30 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)        55 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)       
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A)       91 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN)(A)      
12 08:55 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)        28 08:50 63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)       
85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A)       96 沈芸安 Niki SHEN (TWN)(A)      
13 09:10 57 黃寅茙 Yin-Jung HUANG (TWN)        29 09:15 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)       
73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)        56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)       
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A)       37 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN)(A)      
14 09:20 54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)        30 09:25 82 溫 娣 Ti WEN (TWN)       
20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)        80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       
38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A)       51 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN)(A)      
15 09:30 31 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)        31 09:35 62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        71 李昱伶 Yu-Ling LEE (TWN)       
95 陳薇安 Vivian CHEN (TWN)(A)       100 陳 臻 Gene CHEN (TWN)(A)      
16 09:40 81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)        32 09:45 78 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)       
22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)        72 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)       
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)                 
  下載 2020台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表

 

2020台灣大哥大女子公開賽
選手名單 Final Field 
No. Name 中文 國籍要Nat. Pro/Am 備註  Remark
1 Pei-Ying TSAI 蔡佩穎 TWN  
2 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
3 Babe LIU 劉 嬿 TWN  
4 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
5 Wenny CHANG 張靖翎 TWN  
6 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
7 Wei-Ling HSU 徐薇淩 TWN  
8 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
9 Hsin LEE 李 欣 TWN  
10 Ssu-Chia CHENG 程思嘉 TWN  
11 Jessica PENG 彭 婕 TWN  
12 Ching HUANG 黃 靖 TWN  
13 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
14 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
15 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
16 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
17 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
18 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
19 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
20 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
21 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
22 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
23 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
24 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
25 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
26 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
27 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
28 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
29 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
30 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
31 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
32 Min LEE 李 旻 TWN  
33 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
34 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
35 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
36 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
37 Yu-Hsuan CHIANG 江雨璇 TWN (A) TLPGA Invite
38 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) TLPGA Invite
39 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) TLPGA Invite
40 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) TLPGA Invite
41 Yu-Chiang HOU 侯羽薔 TWN (A) TLPGA Invite
42 Yu-Sang HOU 侯羽桑 TWN (A) TLPGA Invite
43 Chia-Ying WU 吳佳瑩 TWN (A) TLPGA Invite
44 Hui-Ting LIU  劉慧庭 TWN (A) TLPGA Invite
45 Ting-Yi WU 吳亭宜 TWN (A) TLPGA Invite
46 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN (A) TLPGA Invite
47 Hsin-Yu LU 盧昕妤 TWN (A) Sponsor Invite
48 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) Sponsor Invite
49 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) Sponsor Invite
50 Chia-Yu HSIEH 謝佳彧 TWN (A) G. C. Invite
51 Chantel TSAI 蔡亞彤 TWN (A) G. C. Invite
52 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
53 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
54 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
55 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
56 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
57 Yin-Jung HUANG 黃寅茙 TWN  
58 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
59 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
60 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  
61 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
62 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
63 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
64 Yu-Hsin HUANG  黃郁心  TWN  
65 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
66 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
67 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
68 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
69 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
70 Yu-Ling LEE 李昱伶 TWN  
71 Szu-Hsuan HUANG 黃思瑄 TWN  
72 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  
73 Ya-Ni TSENG 曾雅妮 TWN  
74 Pei-Yun CHIEN 錢珮芸 TWN  
75 Phoebe YAO 姚宣榆 TWN  
76 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
77 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
78 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
79 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
80 Ti WEN 溫 娣 TWN  
81 Crystal WANG 王華欣 TWN  Pro-Test
82 Ya-Chun CHANG 張雅淳 TWN (A) 台巡業餘排名4
83 Tze-Han LIN 林子涵 TWN (A) 台巡業餘排名5
84 Han-Hsuan YU 俞涵軒 TWN (A) 台巡業餘排名8
85 Chun-Wei WU 吳純葳 TWN (A) 台巡業餘排名9
86 Hsin-Tai LIN 林欣黛 TWN (A) 台巡業餘排名T10
87 Ting-Yu LIU 劉庭妤 TWN (A) 台巡業餘排名17
88 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) 台巡業餘排名18
89 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) 台巡業餘排名19
90 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) 台巡業餘排名T21
91 Yi-Ci CHEN 陳羿綺 TWN (A) 台巡業餘排名T27
92 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) 台巡業餘排名31
93 Niki SHEN 沈芸安 TWN (A) 台巡業餘排名46
94 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) 台巡業餘排名50
95 Gene CHEN 陳臻 TWN (A) 台巡業餘排名T65,差點10

 

 About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會