Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Kenda Tire TLPGA Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 Kenda Tire TLPGA Open
September 21 - 23 (Wed. - Fri)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Kenda Tire TLPGA Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2021 建大輪胎盃 最終合編組表 Round 3 Pairing
台豐高爾夫俱樂部 Taifong Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 07:00 54 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  75 74 149 15 07:05 35 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74 75 149
18 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76 73 149 53 丁子云 June TING (TWN)  77 72 149
2 07:08 48 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78 70 148 16 07:13 40 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  74 75 149
42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  73 75 148 17 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  73 76 149
3 07:16 15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  75 73 148 17 07:21 36 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  71 78 149
76 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A) 77 71 148 26 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN) (A) 75 75 150
4 07:24 6 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  76 72 148 18 07:29 49 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  75 75 150
60 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A) 76 72 148 47 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  76 74 150
5 07:32 20 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  70 77 147 19 07:37 45 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  76 74 150
56 溫娣 Ti WEN (TWN)  70 77 147 62 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 77 73 150
6 07:40 23 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  72 75 147 20 07:45 16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  74 76 150
1 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  71 76 147 64 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN) (A) 74 76 150
7 07:48 5 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  74 72 146 21 07:53 37 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  74 76 150
55 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  74 73 147 10 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  75 76 151
8 07:56 75 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 73 72 145 22 08:01 63 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN) (A) 75 76 151
2 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  70 75 145 52 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  78 73 151
9 08:04 27 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A) 72 72 144 23 08:09 24 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  80 71 151
38 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  70 74 144 41 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  76 76 152
10 08:12 19 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  72 71 143 24 08:17 57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 79 73 152
4 李欣 Hsin LEE (TWN)  74 70 144 78 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A) 78 75 153
11 08:20 12 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  71 71 142 25 08:25 13 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  79 74 153
14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  69 73 142 68 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN) (A) 77 77 154
12 08:28 9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  70 70 140 26 08:33 7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  74 80 154
22 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  75 66 141 43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  74 80 154
13 08:36 25 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  69 70 139 27 08:41 8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  73 81 154
3 陳萱 Hsuan CHEN (TWN)  71 69 140 59 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 79 75 154
14 08:44 34 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  75 62 137 28 08:49 77 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A) 71 83 154
28 廖信淳 Hsin-Chun LIAO (TWN) (A) 68 71 139          
 下載 2021 建大輪胎盃 最終合編組表 Round 3 Pairing

 

2021 建大輪胎盃 第二回合編組表 Round 2 Pairing
台豐高爾夫俱樂部 Taifong Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 08:00 26 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN) (A) 75     14 08:05 18 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76    
54 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  75     47 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  76    
49 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  75     6 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  76    
2 08:10 10 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  75     15 08:15 60 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A) 76    
22 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  75     44 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  76    
63 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN) (A) 75     45 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  76    
3 08:20 55 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  74     16 08:25 41 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  76    
15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  75     32 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN) (A) 76    
34 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  75     62 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 77    
4 08:30 4 李欣 Hsin LEE (TWN)  74     17 08:35 39 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  77    
5 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  74     68 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN) (A) 77    
35 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74     76 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A) 77    
5 08:40 16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  74     18 08:45 53 丁子云 June TING (TWN)  77    
7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  74     48 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78    
64 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN) (A) 74     70 沈芸安 Niki SHEN (TWN) (A) 78    
6 08:50 37 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  74     19 08:55 69 陳詩婷 Shih-Ting TAN (TWN) (A) 78    
43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  74     78 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A) 78    
40 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  74     21 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  78    
7 09:00 8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  73     20 09:05 50 黃慧芳 Hui-Fan HUANG (TWN)  78    
75 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 73     52 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  78    
11 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  73     13 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  79    
8 09:10 23 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  72     21 09:15 59 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 79    
42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  73     57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 79    
17 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  73     24 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  80    
9 09:20 77 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A) 71     22 09:25 66 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN) (A) 80    
19 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  72     33 謝秉樺 Ping-Hua HSIEH (TWN) (A) 81    
27 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A) 72     67 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A) 82    
10 09:30 1 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  71     23 09:35 31 陳襄 Hsiang CHEN (TWN) (A) 82    
36 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  71     46 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  83    
3 陳萱 Hsuan CHEN (TWN)  71     58 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A) 83    
11 09:40 20 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  70     24 09:45 51 劉芋君 Yu-Chun LIU (TWN)  83    
56 溫娣 Ti WEN (TWN)  70     29 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 83    
12 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  71     65 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN) (A) 85    
12 09:50 38 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  70     25 09:55 80 吳欣璇 Hsin-Hsuan WU (TWN) (A) 86    
9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  70     71 吳佳瑩 Chia-Ying WU (TWN) (A) 87    
2 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  70              
13 10:00 28 廖信淳 Hsin-Chun LIAO (TWN) (A) 68     26 10:05 30 洪子耘 Tzu-Yun HONG (TWN) (A) 87    
14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  69     74 楊今慧 Jin-Hui YANG (TWN) (A) 87    
25 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  69            
 下載 2021 建大輪胎盃 第二回合編組表 Round 2 Pairing

 

2021 建大輪胎盃 第一回合編組表 Round 1 Pairing
台豐高爾夫俱樂部 Taifong Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 08:00 48 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)        15 08:05 37 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)       
24 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)        43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
70 沈芸安 Niki SHEN (TWN) (A)       62 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A)      
2 08:10 39 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)        16 08:15 15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)       
42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)        17 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
69 陳詩婷 Shih-Ting TAN (TWN) (A)       67 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A)      
3 08:20 8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)        17 08:25 18 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)       
38 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)        19 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       
68 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN) (A)       65 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN) (A)      
4 08:30 40 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)        18 08:35 6 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       
47 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)        16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)       
66 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN) (A)       60 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A)      
5 08:40 44 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)        19 08:45 7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)       
46 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)        13 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)       
75 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A)                
6 08:50 45 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        20 08:55 9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
34 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)        10 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)       
76 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A)       64 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN) (A)      
7 09:00 2 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)        21 09:05 12 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       
41 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)        20 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       
32 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN) (A)       73 吳逸柔 Yi-Jou WU (TWN) (A)      
8 09:10 22 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        22 09:15 36 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)       
1 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)        78 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A)      
28 廖信淳 Hsin-Chun LIAO (TWN) (A)       72 洪文儀 Wen-Yi HUNG (TWN) (A)      
9 09:20 4 李欣 Hsin LEE (TWN)        23 09:25 21 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)       
5 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)        63 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN) (A)      
27 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A)       71 吳佳瑩 Chia-Ying WU (TWN) (A)      
10 09:30 50 黃慧芳 Hui-Fan HUANG (TWN)        24 09:35 23 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
3 陳萱 Hsuan CHEN (TWN)        59 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A)      
30 洪子耘 Tzu-Yun HONG (TWN) (A)       74 楊今慧 Jin-Hui YANG (TWN) (A)      
11 09:40 14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)        25 09:45 25 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)       
11 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)        57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A)      
33 謝秉樺 Ping-Hua HSIEH (TWN) (A)       77 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A)      
12 09:50 53 丁子云 June TING (TWN)        26 09:55 55 黃郁評 Erica HUANG (TWN)       
35 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        58 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A)      
26 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN) (A)       79 陳臻 Gene CHEN (TWN) (A)      
13 10:00 51 劉芋君 Yu-Chun LIU (TWN)        27 10:05 56 溫娣 Ti WEN (TWN)       
52 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)        80 吳欣璇 Hsin-Hsuan WU (TWN) (A)      
31 陳襄 Hsiang CHEN (TWN) (A)              
14 10:00 54 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)                     
49 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)                 
29 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A)                
 下載 2021 建大輪胎盃 第一回合編組表 Round 1 Pairing

 

2021台灣女子職業高爾夫巡迴賽-建大輪胎盃選手名單
Kenda Tire TLPGA Open  Final Field
No. Name 中文姓名 國籍Nat. Pro/Am 最終回合桿弟狀態
Final Round Caddie Status
備註 Re-mark
1 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  House 球場 
2 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  House 球場 
3 Hsuan CHEN 陳萱 TWN  House 球場 
4 Hsin LEE 李欣 TWN  House 球場 
5 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  House 球場 
6 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  House 球場 
7 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  House 球場 
8 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  House 球場 
9 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  House 球場 
10 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  House 球場 
11 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  Private 自備 
12 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  House 球場 
13 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  Private 自備 
14 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  House 球場 
15 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  House 球場 
16 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  House 球場 
17 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  House 球場 
18 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  Private 自備 
19 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  Private 自備 
20 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  Private 自備 
21 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  House 球場 
22 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  House 球場 
23 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  Private 自備 
24 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  House 球場 
25 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  House 球場 
26 Chun-Wei WU 吳純葳 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
27 Ting-Yu CHANG 張婷諭 TWN (A) Private 自備 TLPGA Invite
28 Hsin-Chun LIAO 廖信淳 TWN (A) House 球場 TLPGA Invite
29 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) House 球場 Sponsor Invite
30 Tzu-Yun HONG 洪子耘 TWN (A) Private 自備 Sponsor Invite
31 Hsiang CHEN 陳襄 TWN (A) Private 自備 Sponsor Invite
32 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) House 球場 Sponsor Invite
33 Ping-Hua HSIEH 謝秉樺 TWN (A) Private 自備 Sponsor Invite
34 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  House 球場 
35 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  House 球場 
36 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  House 球場 
37 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  House 球場 
38 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  House 球場 
39 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  House 球場 
40 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  House 球場 
41 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  House 球場 
42 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  Private 自備 
43 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  House 球場 
44 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  House 球場 
45 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  Private 自備 
46 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  House 球場 
47 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  House 球場 
48 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  House 球場 
49 Chen-Fei LEE 李晨霏 TWN  House 球場 
50 Hui-Fan HUANG 黃慧芳 TWN  House 球場 
51 Yu-Chun LIU 劉芋君 TWN  House 球場 
52 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  House 球場 
53 June TING 丁子云 TWN  House 球場 
54 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  Private 自備 
55 Erica HUANG 黃郁評 TWN  House 球場 
56 Ti WEN 溫娣 TWN  House 球場 
57 Yu-Wei CHIANG 江語葳 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名4
58 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名9
59 Chia-Ju YEH 葉家儒 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T10
60 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T13,世界業餘排名786
61 Pin-Fei HUANG 黃品菲 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名17
62 You-Chuan SUNG 宋有娟 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名22
63 Hsin-Tai LIN 林欣黛 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T26
64 Chantel TSAI 蔡亞彤 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T33
65 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) Private 自備 台巡業餘排名T35
66 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名37
67 Hui-Ting LIU  劉慧庭 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名45
68 Shih-Ting TAN 陳詩婷 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T50
69 Niki SHEN 沈芸安 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T55
70 Chia-Ying WU 吳佳瑩 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名57
71 Wen-Yi HUNG 洪文儀 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T60
72 Yi-Jou WU 吳逸柔 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名62
73 Jin-Hui YANG 楊今慧 TWN (A) House 球場 台巡業餘排名T70
74 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) House 球場 世界業餘排名138
75 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN (A) House 球場 世界業餘排名814
76 Ting-Yi WU 吳亭宜 TWN (A) House 球場 世界業餘排名865
77 Ting-Yu CHEN 陳葶伃 TWN (A) House 球場 世界業餘排名1133
78 Gene CHEN 陳臻 TWN (A) House 球場 世界業餘排名2891
79 Hsin-Hsuan WU 吳欣璇 TWN (A) House 球場 差點4


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會