Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > WPG Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 WPG Ladies Open
May 19 - 21 (Thu. - Sat.)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
WPG Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2021 大聯大女子高爾夫公開賽
最終回合編組表 Final Round Pairing
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Golf & Country Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 09:30 27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  80 78 158 10 09:30 41 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  79 80 159
9 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  84 74 158 62 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 78 81 159
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  78 80 158 70 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN) (A) 80 80 160
2 09:40 58 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)  82 75 157 11 09:40 54 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  83 77 160
5 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  85 72 157 19 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  78 83 161
42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  82 76 158 10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  82 80 162
3 09:50 14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  81 75 156 12 09:50 39 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  82 80 162
18 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  83 73 156 63 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A) 80 82 162
16 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  80 77 157 34 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  79 83 162
4 10:00 77 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 80 75 155 13 10:00 8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  84 78 162
60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 83 72 155 40 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  81 82 163
36 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  78 77 155 56 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  81 82 163
5 10:10 12 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  82 73 155 14 10:10 69 吳侑倪 Annie WU (TWN) (A) 83 80 163
45 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  80 75 155 30 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 84 79 163
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  80 75 155 37 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  83 81 164
6 10:20 2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  81 72 153 15 10:20 32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  84 80 164
7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  78 75 153 55 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  87 77 164
17 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  79 75 154 59 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  81 84 165
7 10:30 33 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  79 72 151 16 10:30 23 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  83 82 165
24 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  76 75 151 43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  83 82 165
11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  77 74 151     
8 10:40 13 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  79 71 150 17 10:40 46 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  85 80 165
6 李 欣 Hsin LEE (TWN)  78 72 150 22 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  86 79 165
21 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  80 71 151          
9 10:50 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  77 70 147              
25 李 旻 Min LEE (TWN)  74 73 147          
3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  78 72 150          
下載 2021 大聯大女子高爾夫公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing

 

2021 大聯大女子高爾夫公開賽
第二回合編組表 Round 2 Pairing SECOND ROUND DRAW SHEET
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Golf & Country Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 40 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  81    14 07:00 56 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  81   
67 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A) 81    49 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  82    
2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  81    42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  82   
2 07:10 14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  81    15 07:10 10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  82    
15 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  81    39 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  82    
59 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  81    12 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  82   
3 07:20 21 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  80    16 07:20 58 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)  82   
45 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  80    23 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  83    
16 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  80    43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  83   
4 07:30 63 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A) 80    17 07:30 38 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  83   
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  80    52 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  83    
77 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 80    69 吳侑倪 Annie WU (TWN) (A) 83   
5 07:40 41 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  79    18 07:40 54 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  83   
70 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN) (A) 80    18 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  83    
27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  80    37 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  83   
6 07:50 33 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  79    19 07:50 60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 83   
17 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  79    44 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  84    
34 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  79    57 溫 娣 Ti WEN (TWN)  84   
7 08:00 3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  78    20 08:00 9 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  84   
7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  78    8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  84    
13 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  79    32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  84   
8 08:10 36 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  78    21 08:10 30 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 84   
19 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  78    46 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  85    
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  78    35 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  85   
9 08:20 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  77    22 08:20 5 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  85   
6 李 欣 Hsin LEE (TWN)  78    65 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN) (A) 86    
62 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 78    22 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  86   
10 08:30 25 李 旻 Min LEE (TWN)  74    21 08:30 53 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  87   
24 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  76    55 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  87    
11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  77            
下載 2021 大聯大女子高爾夫公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing SECOND ROUND DRAW SHEET

 

2021 大聯大女子高爾夫公開賽
第一回合編組表 Round 1 Pairing SECOND ROUND DRAW SHEET
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Golf & Country Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 06:30 20 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)       14 06:30 43 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)      
23 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)       49 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
71 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN) (A)      66 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN) (A)     
2 06:40 42 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)       15 06:40 6 李 欣 Hsin LEE (TWN)       
38 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)       47 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)       
61 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A)      62 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A)     
3 06:50 14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)       16 06:50 44 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)      
52 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)       15 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)       
76 楊今慧 Jin-Hui YANG (TWN) (A)      73 吳逸柔 Yi-Jou WU (TWN) (A)     
4 07:00 59 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)       17 07:00 57 溫 娣 Ti WEN (TWN)      
48 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       
75 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A)      70 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN) (A)     
5 07:10 13 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       18 07:10 39 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)      
40 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)       33 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       
31 陳 臻 Gene CHEN (TWN) (A)      74 謝宜庭 Yi-Ting HSIEH (TWN) (A)     
6 07:20 12 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       19 07:20 53 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)      
36 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)       19 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
68 吳侑庭 Tammy WU (TWN) (A)      69 吳侑倪 Annie WU (TWN) (A)     
7 07:30 54 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)       20 07:30 37 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)      
18 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)       46 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)       
67 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A)      65 宋有娟 You-Chuan SUNG (TWN) (A)     
8 07:40 9 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)       21 07:40 35 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)      
58 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)       27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
64 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A)      28 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A)     
9 07:50 1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)       22 07:50 2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)      
5 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)       11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
63 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A)      22 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)      
10 08:00 24 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)       23 08:00 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)      
55 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)       
60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A)      7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)      
11 08:10 25 李 旻 Min LEE (TWN)       24 08:10 17 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)      
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)       21 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       
77 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A)      34 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)      
12 08:20 8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)       25 08:20 32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)       
56 黃郁評 Erica HUANG (TWN)       41 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)       
29 陳宥竹 Yu-Chu CHEN (TWN) (A)      45 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)       
13 08:30 50 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)                    
16 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)                
30 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A)               
下載 2021 大聯大女子高爾夫公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing SECOND ROUND DRAW SHEET

 

2021 大聯大女子高爾夫公開賽 選手名單
WPG Ladies Open Final Field
No. Name 中文姓名 Nat. Pro/Am 備註
1 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
2 Babe LIU 劉 嬿 TWN  
3 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
4 Wenny CHANG 張靖翎 TWN  
5 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
6 Hsin LEE 李 欣 TWN  
7 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
8 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
9 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
10 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
11 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
12 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
13 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
14 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
15 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
16 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
17 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
18 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
19 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
20 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
21 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
22 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
23 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
24 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
25 Min LEE 李 旻 TWN  
26 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
27 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
28 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) TLPGA Invite
29 Yu-Chu CHEN 陳宥竹 TWN (A) TLPGA Invite
30 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) TLPGA Invite
31 Gene CHEN 陳 臻 TWN (A) G.C. Invite
32 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
33 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
34 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
35 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
36 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
37 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
38 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
39 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
40 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
41 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  
42 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
43 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
44 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
45 Yu-Hsin HUANG 黃郁心 TWN  
46 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
47 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
48 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
49 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
50 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
51 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  
52 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
53 Zih-Yun TING 丁子云 TWN  
54 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
55 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
56 Ti WEN 溫 娣 TWN  
57 Ho-Yu AN 安禾佑 TWN  
58 Hui-Ting LIU 劉慧庭 TWN  
59 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) 台巡業餘1
60 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) 台巡業餘5
61 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) 台巡業餘10
62 Tseng CHEN 曾 楨 TWN (A) 台巡業餘T14
63 Ting-Yu CHANG 張婷諭 TWN (A) 台巡業餘23
64 You-Chuan SUNG 宋有娟 TWN (A) 台巡業餘28
65 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) 台巡業餘29
66 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) 台巡業餘31
67 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) 台巡業餘32
68 Annie WU 吳侑倪 TWN (A) 台巡業餘T33
69 Chi-Wen YOUNG 楊棋文 TWN (A) 台巡業餘T44
70 Hsin-Tai LIN 林欣黛 TWN (A) 台巡業餘51
71 Yi-Jou WU 吳逸柔 TWN (A) 台巡業餘T60
72 Yi-Ting HSIEH 謝宜庭 TWN (A) 台巡業餘69
73 Annika CHEN 陳 襄 TWN (A) 台巡業餘T70
74 Jin-Hui YANG 楊今慧 TWN (A) 台巡業餘T70
75 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) 世界業餘127


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會