Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > TLPGA Ladies Open - Nan Pao > Player List & Draw Sheet
Latest
2024 Taiwan Prosperity Ladies Open
June 5 – June 7 (Wed. - Fri.)
Yearly
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
TLPGA Ladies Open - Nan Pao download
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2018 TLPGA女子公開賽南寳站 最終回合編組表 Final Round Pairing
南寳高爾夫球場 Nan Pao Golf Club
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 07:00 47 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A) 77 73 150 13 07:05 57 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN) 74 76 150
69 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN) 75 75 150 83 翁莉婷 Liting WENG (TWN) 77 74 151
25 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN) 75 75 150 46 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A) 76 75 151
2 07:10 58 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN) 78 71 149 14 07:15 24 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN) 77 74 151
8 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN) 73 76 149 78 陳育心 Yu-Hsin CHEN (TWN)  77 74 151
38 周翊庭 Yi-Ting CHOU (TWN) (A) 76 74 150 70 愛莉莎拉 Alisara WEDCHAKAMA (THA) 74 77 151
3 07:20 5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN) 76 73 149 15 07:25 33 陳敏薰 Min-Hsun CHEN (TWN) (A) 74 77 151
39 本多 彌麗 Miyari HONDA (JPN) 77 72 149 72 涂郡庭   Chun-Ting TU (TWN) (A) 72 79 151
62 鍾芮芯 Rui-Xin ZHONG (TWN) 75 74 149 40 楽方諾維奇 南 Minami LEVONOWICH (USA) 76 76 152
4 07:30 23 魏筠潔 Yun-Jye WEI (TWN) 74 74 148 16 07:35 99 楊慧萍 Amelia YONG (SGP) 77 75 152
6 黃靖 Ching HUANG (TWN) 73 75 148 66 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN) 78 74 152
52 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 76 73 149 51 曾彩晴 Tsai-Chin TSENG (TWN) (A) 78 74 152
5 07:40 17 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN) 76 72 148 17 07:45 79 石惠如 Huei-Ju SHIH (TWN) 79 73 152
34 賈姬 Jackie CHULYA (THA) 76 72 148 63 努瑪 Numa GULYANAMITTA (THA) 79 73 152
98 呂雅惠 Ya-Huei LU (TWN) 75 73 148 21 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  79 73 152
6 07:50 11 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN) 73 74 147 18 07:55 75 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  81 71 152
61 娜恩斯康 Nanthikarn RAKSACHAT (THA)  73 74 147 67 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN) 76 77 153
60 潘彥伶 Yen-Ling PAN (TWN) 73 74 147 35 田中 瑞代 Mizuyo TANAKA (JPN) 75 78 153
7 08:00 48 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN) (A) 76 71 147 19 08:05 30 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  78 75 153
85 龐娜帕 Pannapa POLNAMIN (THA) 75 72 147 9 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN) 78 75 153
49 林婕恩 Jie-En LIN (TWN) (A) 74 73 147 31 青木 元美 Motomi AOKI (TWN) 75 78 153
8 08:10 68 黃婉萍 Banai HUANG (TWN) 74 72 146 20 08:15 19 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN) 75 78 153
16 陳子涵 Hanna CHEN (TWN) 73 73 146 50 馮立顏 Li-Yen FENG (TWN) (A) 78 75 153
15 伍以晴 YI-Ching WU (TWN) 71 75 146 2 保琳 Pauline DEL ROSARIO (PHI) 79 74 153
9 08:20 28 林子涵 Tze-Han LIN (TWN) (A) 74 71 145 21 08:25 81 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU (TWN) 77 77 154
1 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN) 70 75 145 45 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN) (A) 77 77 154
43 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN) (A) 76 70 146 86 張美珠 Mei-Chu CHANG (TWN) 77 77 154
10 08:30 12 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN) 74 70 144 22 08:35 29 陳萱 Hsuan CHEN (TWN) (A) 75 79 154
10 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN) 71 73 144 65 妮查康 Nichakorn RAKSACHAT (THA) 79 75 154
41 盧昕妤  Hsin-Yu LU (TWN) (A) 71 73 144 20 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  78 77 155
11 08:40 13 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN) (A) 73 70 143 23 08:45 88 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN) (A) 75 80 155
4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  70 73 143 74 黃舒淮 Shu-Huai HUANG (TWN) 78 77 155
7 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN) 75 69 144     
12 08:50 14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN) 71 70 141 24 08:55 64 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  79 76 155
22 李欣 Hsin LEE (TWN)  68 74 142 42 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A) 80 75 155
26 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN) 69 73 142          
 下載 2018 TLPGA女子公開賽南寳站 最終回合編組表 Final Round Pairing

 

2018 TLPGA女子公開賽南寳站 第二回合編組表 R2 Pairing
南寳高爾夫球場 Nan Pao Golf Club
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 07:00 44 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN) (A) 76     16 07:05 17 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN) 76    
38 周翊庭 Yi-Ting CHOU (TWN) (A) 76     52 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 76    
67 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN) 76     56 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 76    
2 07:10 34 賈姬 Jackie CHULYA (THA) 76     17 07:15 81 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU (TWN) 77    
40 楽方諾維奇 南 Minami LEVONOWICH (USA) 76     47 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A) 77    
5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN) 76     83 翁莉婷 Liting WENG (TWN) 77    
3 07:20 48 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN) (A) 76     18 07:25 39 本多 彌麗 Miyari HONDA (JPN) 77    
43 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN) (A) 76     24 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN) 77    
46 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A) 76     99 楊慧萍 Amelia YONG (SGP) 77    
4 07:30 80 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN) 75     19 07:35 78 陳育心 Yu-Hsin CHEN (TWN)  77    
69 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN) 75     45 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN) (A) 77    
62 鍾芮芯 Rui-Xin ZHONG (TWN) 75     86 張美珠 Mei-Chu CHANG (TWN) 77    
5 07:40 7 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN) 75     20 07:45 66 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN) 78    
85 龐娜帕 Pannapa POLNAMIN (THA) 75     18 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN) 78    
98 呂雅惠 Ya-Huei LU (TWN) 75     20 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  78    
6 07:50 25 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN) 75     21 07:55 51 曾彩晴 Tsai-Chin TSENG (TWN) (A) 78    
35 田中 瑞代 Mizuyo TANAKA (JPN) 75     30 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  78    
29 陳萱 Hsuan CHEN (TWN) (A) 75     9 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN) 78    
7 08:00 88 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN) (A) 75     22 08:05 58 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN) 78    
31 青木 元美 Motomi AOKI (TWN) 75     74 黃舒淮 Shu-Huai HUANG (TWN) 78    
19 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN) 75     71 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  78    
8 08:10 70 愛莉莎拉 Alisara WEDCHAKAMA (THA) 74     23 08:15 50 馮立顏 Li-Yen FENG (TWN) (A) 78    
49 林婕恩 Jie-En LIN (TWN) (A) 74     53 郭瑜恬 Yu-Tien KUO (TWN) (A) 78    
23 魏筠潔 Yun-Jye WEI (TWN) 74     55 楊雅安 Ya-An YANG (TWN) (A) 79    
9 08:20 28 林子涵 Tze-Han LIN (TWN) (A) 74     24 08:25 64 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  79    
12 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN) 74     79 石惠如 Huei-Ju SHIH (TWN) 79    
57 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN) 74     36 望月 綾乃 Ayano MOCHIZUKI (JPN) 79    
10 08:30 13 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN) (A) 73     25 08:35 2 保琳 Pauline DEL ROSARIO (PHI) 79    
68 黃婉萍 Banai HUANG (TWN) 74     65 妮查康 Nichakorn RAKSACHAT (THA) 79    
33 陳敏薰 Min-Hsun CHEN (TWN) (A) 74     63 努瑪 Numa GULYANAMITTA (THA) 79    
11 08:40 11 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN) 73     26 08:45 21 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  79    
61 娜恩斯康 Nanthikarn RAKSACHAT (THA)  73     73 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN) 79    
6 黃靖 Ching HUANG (TWN) 73     89 陳寅柔 Vivien CHEN (TWN)  80    
12 08:50 60 潘彥伶 Yen-Ling PAN (TWN) 73     27 08:55 42 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A) 80    
16 陳子涵 Hanna CHEN (TWN) 73     95 嶌 彩矢香 Sayaka SHIMA (JPN) 80    
8 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN) 73     76 唐瑋安 Wei-An TANG (TWN) (A) 80    
13 09:00 10 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN) 71     28 09:05 84 羅尹楨 Jane LO (TWN) 81    
15 伍以晴 YI-Ching WU (TWN) 71     94 浅野 愛 Ai ASANO (JPN) 81    
72 涂郡庭   Chun-Ting TU (TWN) (A) 72     75 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  81    
14 09:10 1 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN) 70     29 09:15 54 鄭昕然 Hsin-Ran CHENG (TWN) (A) 82    
41 盧昕妤  Hsin-Yu LU (TWN) (A) 71     91 世古 麻由 Mayu SEKO (JPN)  83    
14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN) 71     92 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A) 87    
15 09:20 22 李欣 Hsin LEE (TWN)  68                  
26 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN) 69              
4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  70              
 下載 2018 TLPGA女子公開賽南寳站 第二回合編組表 R2 Pairing

 

2018 TLPGA女子公開賽南寳站 R1 Pairing 編組表
Nan Pao Golf Club 南寳高爾夫球場
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 07:00 66 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)       16 07:05 64 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       
81 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU (TWN)       68 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)      
55 楊雅安 Ya-An YANG (TWN) (A)       54 鄭昕然 Hsin-Ran CHENG (TWN) (A)      
2 07:10 79 石惠如 Huei-Ju SHIH (TWN)       17 07:15 84 羅尹楨 Jane LO (TWN)      
18 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)       60 潘彥伶 Yen-Ling PAN (TWN)      
41 盧昕妤  Hsin-Yu LU (TWN) (A)       48 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN) (A)      
3 07:20 20 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        18 07:25 14 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)      
16 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       89 陳寅柔 Vivien CHEN (TWN)       
43 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN) (A)       88 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN) (A)      
4 07:30 31 青木 元美 Motomi AOKI (TWN)       19 07:5 25 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)      
19 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       35 田中 瑞代 Mizuyo TANAKA (JPN)      
47 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A)       51 曾彩晴 Tsai-Chin TSENG (TWN) (A)      
5 07:40 8 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)       20 07:45 36 望月 綾乃 Ayano MOCHIZUKI (JPN)      
83 翁莉婷 Liting WENG (TWN)       30 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)       
33 陳敏薰 Min-Hsun CHEN (TWN) (A)       46 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A)      
6 07:50 34 賈姬 Jackie CHULYA (THA)       21 07:55 26 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)      
11 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       40 楽方諾維奇 南 Minami LEVONOWICH (USA)      
9 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)       28 林子涵 Tze-Han LIN (TWN) (A)      
7 08:00 10 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       22 08:05 58 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)      
2 保琳 Pauline DEL ROSARIO (PHI)       61 娜恩斯康 Nanthikarn RAKSACHAT (THA)       
4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)        29 陳萱 Hsuan CHEN (TWN) (A)      
8 08:10 5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)       23 08:15 24 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)      
39 本多 彌麗 Miyari HONDA (JPN)       65 妮查康 Nichakorn RAKSACHAT (THA)      
6 黃靖 Ching HUANG (TWN)       13 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN) (A)      
9 08:20 63 努瑪 Numa GULYANAMITTA (THA)       24 08:25 85 龐娜帕 Pannapa POLNAMIN (THA)      
7 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)       57 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)      
12 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)       42 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A)      
10 08:30 70 愛莉莎拉 Alisara WEDCHAKAMA (THA)       25 08:35 94 浅野 愛 Ai ASANO (JPN)      
98 呂雅惠 Ya-Huei LU (TWN)       74 黃舒淮 Shu-Huai HUANG (TWN)      
44 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN) (A)       49 林婕恩 Jie-En LIN (TWN) (A)      
11 08:40 23 魏筠潔 Yun-Jye WEI (TWN)       26 08:45 99 楊慧萍 Amelia YONG (SGP)      
91 世古 麻由 Mayu SEKO (JPN)        21 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)       
38 周翊庭 Yi-Ting CHOU (TWN) (A)       72 涂郡庭   Chun-Ting TU (TWN) (A)      
12 08:50 95 嶌 彩矢香 Sayaka SHIMA (JPN)       27 08:55 67 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)      
1 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       78 陳育心 Yu-Hsin CHEN (TWN)       
92 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A)       45 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN) (A)      
13 09:00 22 李欣 Hsin LEE (TWN)        28 09:05 75 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
17 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       71 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)       
76 唐瑋安 Wei-An TANG (TWN) (A)       50 馮立顏 Li-Yen FENG (TWN) (A)      
14 09:10 15 伍以晴 YI-Ching WU (TWN)       29 09:15 80 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)      
86 張美珠 Mei-Chu CHANG (TWN)       69 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)      
52 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A)       56 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A)      
15 09:20 73 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)                    
62 鍾芮芯 Rui-Xin ZHONG (TWN)                
53 郭瑜恬 Yu-Tien KUO (TWN) (A)                
 下載 2018 TLPGA女子公開賽南寳站 R1 Pairing 編組表

 

TLPGA女子公開賽南寳站 Final Field 選手名單
NO Name 中文姓名 Nat. 國籍 Pro / AM Remark 備註
1 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
2 Pauline DEL ROSARIO 保琳 PHI  
3 Renuka SUKSUKONT 雷努卡 THA  
4 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
5 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
6 Ching HUANG 黃靖 TWN  
7 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
8 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
9 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
10 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
11 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
12 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
13 Yu-Chiang HOU 侯羽薔 TWN (A) 
14 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
15 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
16 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
17 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
18 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
19 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
20 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
21 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
22 Hsin LEE 李欣 TWN  
23 Yun-Jye WEI 魏筠潔 TWN  
24 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
25 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
26 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
27 Tze-Han LIN 林子涵 TWN (A) 
28 Hsuan CHEN 陳萱 TWN (A) 
29 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  
30 Motomi AOKI 青木 元美 TWN  
31 Durriyah DAMIAN 杜蕾雅  MAS  
32 Min-Hsun CHEN 陳敏薰 TWN (A) 
33 Jackie CHULYA 賈姬 THA  
34 Mizuyo TANAKA 田中 瑞代 JPN  
35 Ayano MOCHIZUKI 望月 綾乃 JPN  
36 Zoe HUANG 黃以柔 TWN  
37 Yi-Ting CHOU 周翊庭 TWN (A) 
38 Miyari HONDA 本多 彌麗 JPN  
39 Minami LEVONOWICH 楽方諾維奇 南 USA  
40 Hsin-Yu LU 盧昕妤  TWN (A) 
41 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) TLPGA Invite
42 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN (A) G.C. Invite
43 Yu-Hsin HUANG 黃郁心 TWN (A) G.C. Invite
44 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) TLPGA Invite
45 Chia-Yu HSIEH 謝佳彧 TWN (A) Sponsor Invite
46 Kuan-Yu LIN 林冠妤 TWN (A) Sponsor Invite
47 Cheng-Hsuan SHIH 石澄璇 TWN (A) TLPGA Invite
48 Jie-En LIN 林婕恩 TWN (A) TLPGA Invite
49 Li-Yen FENG 馮立顏 TWN (A) TLPGA Invite
50 Tsai-Chin TSENG 曾彩晴 TWN (A) TLPGA Invite
51 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) TLPGA Invite
52 Yu-Tien KUO 郭瑜恬 TWN (A) TLPGA Invite
53 Hsin-Ran CHENG 鄭昕然 TWN (A) TLPGA Invite
54 Ya-An YANG 楊雅安 TWN (A) TLPGA Invite
55 Yu-Wei CHIANG 江語葳 TWN (A) TLPGA Invite
56 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
57 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
58 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) 
59 Yen-Ling PAN 潘彥伶 TWN  
60 Nanthikarn RAKSACHAT 娜恩斯康 THA  
61 Rui-Xin ZHONG 鍾芮芯 TWN  
62 Numa GULYANAMITTA 努瑪 THA  
63 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
64 Nichakorn RAKSACHAT 妮查康 THA  
65 Yi-Ting LAI 賴怡廷 TWN  
66 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
67 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
68 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
69 Alisara WEDCHAKAMA 愛莉莎拉 THA  
70 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
71 Chun-Ting TU 涂郡庭   TWN (A) 
72 Szu-Hsuan HUANG 黃思瑄 TWN  
73 Shu-Huai HUANG 黃舒淮 TWN  
74 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
75 Wei-An TANG 唐瑋安 TWN (A) 
76 Yuho OKUBO 大久保 有穗 JPN  
77 Yu-Hsin CHEN 陳育心 TWN  
78 Huei-Ju SHIH 石惠如 TWN  
79 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
80 Yuan-Jung CHU 朱苑鎔 TWN  
81 Sarinee THITIRATANAKORN 薩萊妮 THA  
82 Liting WENG 翁莉婷 TWN  
83 Jane LO 羅尹楨 TWN  
84 Pannapa POLNAMIN 龐娜帕 THA  
85 Mei-Chu CHANG 張美珠 TWN  
86 Hsien-Hua CHEN 陳姍華 TWN  
87 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵   TWN (A) 
88 Vivien CHEN 陳寅柔   TWN  
89 Fei-Chien YANG 楊斐茜  TWN (A) 
90 Mayu SEKO 世古 麻由  JPN  
91 Yi-Hui LIN 林怡潓  TWN (A) 
92 Yi-Meng ZHENG 鄭伊萌   CHN  
93 Ai ASANO 浅野 愛 JPN  
94 Sayaka SHIMA 嶌 彩矢香 JPN  
95 Chiao-Yi CHANG 章巧宜  TWN  
96 Po-Hsia HO 何柏霞 TWN  
97 Ya-Huei LU 呂雅惠 TWN  
98 Amelia YONG 楊慧萍 SGP  
凡進入決賽的選手(不論國籍)皆需出席頒獎典禮,違反規定者扣50%獎金。
Starting January 1st, 2018, all players who made the cut are mandatory to attend the Trophy Ceremony. 50% of the prize Money will be fined if the player absence from the Trophy Ceremony.
Revised/更新: 5/8/2018 


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會