Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2022 Update: 2022-11-21
Ranking
1 Hsin LEE 3,012,696
2 Pei-Ying TSAI 2,500,000
3 Shih, Cheng-Hsuan 1,701,617
4 Hung, Juliana 1,912,705
5 Wu, Chia-Yen 1,719,917
6 Pei-Yun CHIEN 1,150,000
7 Yi-Ling LIANG 1,096,819
8 Ssu-Chia CHENG 1,096,180
9 Liu, Peng-SHAN 912,688
10 Yu-Ju CHEN 801,438
11 Babe LIU 768,000
12 Ching-Ling CHANG 750,603
13 Min-Jou CHEN 698,238
14 Yi-Ting LAI 643,059
15 Li-Ning WANG 612,517
16 Shan-Wei LIN 575,329
17 Phoebe YAO 574,000
18 Hsuan-Ping CHANG 501,558
19 Lynn CHIU 501,232
20 Ya-Chun CHANG 493,892
21 I-Wen CHEN 478,711
22 Hanna CHEN 473,367
23 Tai, Yu-Shan 466,250
24 Tai-Ling LEE 432,787
25 Yi-Ching WU 426,691
26 Yang, Fei-Chien 422,920
27 Ya-Chi CHANG 421,970
28 Chen TSENG 401,717
29 Chen, Hsuan 387,367
30 Ai-Chen KUO 381,300
31 Hsieh Yu LING 371,896
32 Chia-Wen TAI 368,929
33 Pei-Lin YU 353,000
34 Min LEE 350,000
35 Chia-Pei LEE 329,700
36 Yi-Hui LIN 328,067
37 Hsin-En TSAI 314,050
38 Tu, Chun-Ting 305,000
39 Huang, Yu-Hsin 298,021
40 Yang, Ya-Pin 292,700
41 Lin, Shu-Lin 288,971
42 Erica HUANG 280,129
43 Chou, Yi-Tsen 273,877
44 Hsiao-Ling WU 250,017
T45 Wei-Ling HSU 245,000
T45 Jessica Peng 245,000
47 Huang, Hsiao-Han 244,510
48 Hsin-Ning YEH 230,017
49 Pei-Wen HUANG 225,163
50 Ting, JUNE 222,750
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會