Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Kaohsiung Golf Heritage Tour > Player List & Draw Sheet
Latest
2024 Taiwan Prosperity Ladies Open
June 5 – June 7 (Wed. - Fri.)
Yearly
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Kaohsiung Golf Heritage Tour
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2018 高雄高爾夫傳承賽 最終回合出發時間及編組表
高雄高爾夫俱樂部
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 30 邱齡緹  79 9 06:35 10 戴嘉汶  79
8 余珮琳   79 11 陳敏柔   79
46 江語葳 (女B) 86 58 林居佑 (男C) 87
44 胡家碩 (女A) 87 53 劉宸榮 (男C) 89
2 06:40 22 石澄璇  79 10 06:45 4 李佳霈  79
3 陳孟竺   79 21 張瑄屏   80
45 葉芯霈 (女A) 84 49 謝秉翰 (男B) 91
54 張哲綸 (男C) 85 47 陳郁穎 (女B) 92
3 06:50 37 黃舒淮  78 11 06:55 29 劉書吟  80
7 張靖翎   78 17 王莉甯   80
24 黃郁寧   79 14 陳育心   80
51 陳季群 (男B) 82 50 康程堯 (男B) 95
4 07:00 1 林子麒  77 12 07:05 35 葉欣寧  80
19 潘彥伶   78 23 莊欣耘   81
33 鍾芮芯   78 20 黃珮雯   81
43 劉慧庭 (女A) 81 52 謝秉樺 (女C) 96
5 07:10 18 吳芷昀  77 13 07:15 2 梁宜羚  81
12 陳慈惠   77 27 賴怡廷   83
5 李黛翎   77 9 陳子涵   83
42 涂郡庭 (女A) 79 56 郭恩宇 (男C) 97
6 07:20 31 伍以晴  76 14 07:25 26 黃郁心  84
34 黃靖   76 16 黃賢雯   84
6 林婕恩   76 39 李秋燕   84
40 陳伶潔 (女A) 77 57 呂理睿 (男C) 98
7 07:30 28 李欣  74 15 07:35 32 陳姍華  85
15 陳敏薰   74 25 鄭宜宥   86
13 吳曉玲   75 38 劉芋君   87
41 洪玉霖 (女A) 74 59 鄧宸喆 (男C) 111
1. 請於開球前半小時完成報到手續。
下載 2018 高雄高爾夫傳承賽 最終回合出發時間及編組表

 

2018 高雄高爾夫傳承賽 第一回合出發時間及編組表
高雄高爾夫俱樂部
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 50 康程堯 (男B)   9 06:35 25 鄭宜宥   
45 葉芯霈 (女A)   26 黃郁心    
23 莊欣耘     53 劉宸榮 (男C)  
24 黃郁寧    54 張哲綸 (男C)  
2 06:40 49 謝秉翰 (男B)   10 06:45 51 陳季群 (男B)  
47 陳郁穎 (女B)   48 李佳璇 (女B)  
21 張瑄屏     27 賴怡廷    
22 石澄璇    28 李欣   
3 06:50 43 劉慧庭 (女A)   11 06:55 18 吳芷昀   
44 胡家碩 (女A)   29 劉書吟    
19 潘彥伶     57 呂理睿 (男C)  
20 黃珮雯    58 林居佑 (男C)  
4 07:00 42 涂郡庭 (女A)   12 07:05 3 陳孟竺   
15 陳敏薰     30 邱齡緹    
16 黃賢雯     31 伍以崝    
17 王莉甯    56 郭恩宇 (男C)  
5 07:10 41 洪玉霖 (女A)   13 07:15 8 余珮琳   
12 陳慈惠     32 陳姍華    
13 吳曉玲     33 鍾芮芯    
14 陳育心    59 鄧宸喆 (男C)  
6 07:20 46 江語葳 (女B)   14 07:25 34 黃靖   
9 陳子涵     35 葉欣寧    
10 戴嘉汶     37 黃舒淮    
11 陳敏柔        
7 07:30 40 陳伶潔 (女A)   15 07:35 38 劉芋君   
5 李黛翎     39 李秋燕    
6 林婕恩     52 謝秉樺 (女C)  
7 張靖翎           
8 07:40 1 林子麒               
2 梁宜羚            
4 李佳霈            
               
1. 請於開球前半小時完成報到手續。
下載2018 高雄高爾夫傳承賽 第一回合出發時間及編組表

 

2018高雄高爾夫傳承賽
職業選手
人數 姓名
1 林子麒
2 梁宜羚
3 陳孟竺
4 李佳霈
5 李黛翎
6 林婕恩
7 張靖翎
8 余珮琳
9 陳子涵
10 戴嘉汶
11 陳敏柔
12 陳慈惠
13 吳曉玲
14 陳育心
15 陳敏薰
16 黃賢雯
17 王莉甯
18 吳芷昀
19 潘彥伶
20 黃珮雯
21 張瑄屏
22 石澄璇
23 莊欣耘
24 黃郁寧
25 鄭宜宥
26 黃郁心
27 賴怡廷
28 李欣
29 劉書吟
30 邱齡緹
31 伍以崝
32 陳姍華
33 鍾芮芯
34 黃靖
35 葉欣寧
36 郭艾榛
37 黃舒淮
38 劉芋君
39 李秋燕
 
女子A組
人數 姓名
1 陳伶潔
2 洪玉霖
3 涂郡庭
4 劉慧庭
5 胡家碩
6 葉芯霈
 
女子B組
人數 姓名
1 江語葳
2 陳郁穎
3 李佳璇
 
女子C組
人數 姓名
1 謝秉樺
 
男子B組
人數 姓名
1 謝秉翰
2 康程堯
3 陳季群
 
男子C組
人數 姓名
1 劉宸榮
2 張哲綸
3 吳承叡
4 郭恩宇
5 呂理睿
6 林居佑
7 鄧宸喆

 

 

 

 

 

 

 

 

 About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會