Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Taiwan Mobile Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2023 Taiwan Mobile Ladies Open
December 20-22(Wed.-Fri.)
Yearly
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Taiwan Mobile Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2020 台灣大哥大女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A) 72 78 150 13 07:05 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74 77 151
12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)  72 78 150 13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73 78 151
21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  76 75 151 42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A) 76 76 152
2 07:10 34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  75 75 150 14 07:15 73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  75 77 152
80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  74 76 150 65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  77 75 152
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A) 73 77 150 38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A) 78 74 152
3 07:20 76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  72 76 148 15 07:25 40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A) 73 79 152
15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)  70 78 148 25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  76 77 153
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A) 70 79 149 89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A) 76 77 153
4 07:30 48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A) 76 72 148 16 07:35 50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A) 75 78 153
11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)  75 73 148 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  77 76 153
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A) 72 76 148 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)  77 76 153
5 07:40 54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  74 73 147 17 07:45 53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74 79 153
62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  72 75 147 18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  78 75 153
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  71 76 147 3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  74 79 153
6 07:50 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  69 77 146 18 07:55 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76 78 154
9 李 欣 Hsin LEE (TWN)  75 72 147 70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78 76 154
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)  74 73 147 59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  78 76 154
7 08:00 81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  72 74 146 19 08:05 22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  76 79 155
14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  72 74 146 64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG (TWN)  77 78 155
86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A) 72 74 146 23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  82 73 155
8 08:10 29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73 72 145 20 08:15 35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  76 80 156
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)  71 74 145 49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A) 74 82 156
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A) 68 77 145 24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  79 77 156
9 08:20 88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A) 76 69 145 21 08:25 63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  80 76 156
32 李 旻 Min LEE (TWN)  75 70 145 56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  80 76 156
16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73 72 145 45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A) 83 73 156
10 08:30 20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  72 72 144 22 08:35 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  77 80 157
5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  70 74 144 60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  78 79 157
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)  69 75 144      
11 08:40 4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  72 71 143 23 08:45 82 溫 娣 Ti WEN (TWN)  79 78 157
52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  69 74 143 83 王華欣 Crystal WANG (TWN)* 81 84 165
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A) 72 72 144          
12 08:50 75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)  67 69 136              
33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  70 72 142          
7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  70 72 142          
下載 2020台灣大哥大女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing

 

 

2020 台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76     17 07:05 21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  76    
25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  76     42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A) 76    
48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A) 76     88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A) 76    
2 07:10 61 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  76     18 07:15 35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  76    
89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A) 76     22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  76    
28 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76     97 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN)(A) 77    
3 07:20 50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A) 75     19 07:25 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  77    
34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  75     46 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)(A) 77    
73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  75     64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  77    
4 07:30 11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)  75     20 07:35 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)  77    
9 李 欣 Hsin LEE (TWN)  75     30 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  77    
32 李 旻 Min LEE (TWN)  75     65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  77    
5 07:40 53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74     21 07:45 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  77    
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)  74     31 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  77    
69 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  75     95 陳薇安 Vivian CHEN (TWN)(A) 77    
6 07:50 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74     22 07:55 70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  78    
54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  74     18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  78    
80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  74     19 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  78    
7 08:05 16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73     23 08:10 60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  78    
3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  74     59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  78    
49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A) 74     38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A) 78    
8 08:15 40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A) 73     24 08:20 78 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  78    
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A) 73     77 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)  79    
29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73     24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  79    
9 08:25 62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  72     25 08:30 57 黃寅茙 Yin-Jung HUANG (TWN)  79    
81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  72     82 溫 娣 Ti WEN (TWN)  79    
13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73     90 吳侑庭 Tammy WU (TWN)(A) 80    
10 08:35 85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A) 72     26 08:30 92 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN)(A) 80    
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A) 72     55 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  80    
20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  72     63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  80    
11 08:45 4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  72     27 08:40 56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  80    
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A) 72     83 王華欣 Crystal WANG (TWN)* 81    
14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  72     44 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN)(A) 81    
12 08:55 86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A) 72     28 08:50 71 李昱伶 Yu-Ling LEE (TWN)  81    
12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)  72     66 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  82    
76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  72     68 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  82    
13 09:10 15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)  70     29 09:15 23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  82    
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)  71     91 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN)(A) 82    
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  71     45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A) 83    
14 09:20 33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  70     30 09:25 72 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)  83    
5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  70     37 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN)(A) 84    
7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  70           
15 09:30 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  69     31 09:35 96 沈芸安 Niki SHEN (TWN)(A) 85    
52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  69     51 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN)(A) 86    
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A) 70              
16 09:40 75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)  67                  
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A) 68              
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)  69              
下載 2020台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表

 

 

2020 台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 66 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)        17 07:05 69 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
61 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)        68 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       
89 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN)(A)       83 王華欣 Crystal WANG (TWN)       
2 07:10 28 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)        18 07:15 77 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)       
23 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)        8 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)       
97 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN)(A)       43 吳佳瑩 Chia-Ying WU (TWN)(A)      
3 07:20 3 劉 嬿 Babe LIU (TWN)        19 07:25 17 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       
75 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN (TWN)        70 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       
86 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A)       46 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)(A)      
4 07:30 12 黃 靖 Ching HUANG (TWN)        20 07:35 27 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
76 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)        25 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)       
87 吳純葳 Chun-Wei WU (TWN)(A)       45 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN)(A)      
5 07:40 33 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        21 07:45 64 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)       
11 彭 婕 Jessica PENG (TWN)        21 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       
48 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN)(A)       49 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN)(A)      
6 07:50 5 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)        22 07:55 9 李 欣 Hsin LEE (TWN)       
10 程思嘉 Ssu-Chia CHENG (TWN)        13 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)       
42 侯羽桑 Yu-Sang HOU (TWN)(A)       88 林欣黛 Hsin-Tai LIN (TWN)(A)      
7 08:05 32 李 旻 Min LEE (TWN)        23 08:10 18 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
4 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)        14 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       
41 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A)       90 吳侑庭 Tammy WU (TWN)(A)      
8 08:15 7 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)        24 08:20 19 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)       
1 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI (TWN)        24 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)       
40 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN)(A)       92 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN)(A)      
9 08:25 6 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)        25 08:30 29 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       
15 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH (TWN)        35 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)       
47 盧昕妤 Hsin-Yu LU (TWN)(A)       44 劉慧庭 Hui-Ting LIU  (TWN)(A)      
10 08:35 16 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)        26 08:30 52 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       
60 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)        34 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
50 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN)(A)       94 陳羿綺 Yi-Ci CHEN (TWN)(A)      
11 08:45 74 曾雅妮 Ya-Ni TSENG (TWN)        27 08:40 30 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       
2 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)        55 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)       
39 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN)(A)       91 張怡涵 Yi-Han CHANG (TWN)(A)      
12 08:55 36 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)        28 08:50 63 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
65 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        59 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)       
85 林子涵 Tze-Han LIN (TWN)(A)       96 沈芸安 Niki SHEN (TWN)(A)      
13 09:10 57 黃寅茙 Yin-Jung HUANG (TWN)        29 09:15 58 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)       
73 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)        56 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)       
84 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)(A)       37 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN)(A)      
14 09:20 54 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)        30 09:25 82 溫 娣 Ti WEN (TWN)       
20 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)        80 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       
38 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN)(A)       51 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN)(A)      
15 09:30 31 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)        31 09:35 62 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
53 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        71 李昱伶 Yu-Ling LEE (TWN)       
95 陳薇安 Vivian CHEN (TWN)(A)       100 陳 臻 Gene CHEN (TWN)(A)      
16 09:40 81 黃郁評 Erica HUANG (TWN)        32 09:45 78 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)       
22 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)        72 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)       
26 賴怡廷 Yi-Ting LAI (TWN)                 
  下載 2020台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表

 

2020台灣大哥大女子公開賽
選手名單 Final Field 
No. Name 中文 國籍要Nat. Pro/Am 備註  Remark
1 Pei-Ying TSAI 蔡佩穎 TWN  
2 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
3 Babe LIU 劉 嬿 TWN  
4 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
5 Wenny CHANG 張靖翎 TWN  
6 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
7 Wei-Ling HSU 徐薇淩 TWN  
8 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
9 Hsin LEE 李 欣 TWN  
10 Ssu-Chia CHENG 程思嘉 TWN  
11 Jessica PENG 彭 婕 TWN  
12 Ching HUANG 黃 靖 TWN  
13 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
14 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
15 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
16 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
17 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
18 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
19 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
20 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
21 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
22 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
23 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
24 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
25 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
26 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
27 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
28 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
29 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
30 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
31 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
32 Min LEE 李 旻 TWN  
33 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
34 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
35 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
36 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
37 Yu-Hsuan CHIANG 江雨璇 TWN (A) TLPGA Invite
38 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) TLPGA Invite
39 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) TLPGA Invite
40 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) TLPGA Invite
41 Yu-Chiang HOU 侯羽薔 TWN (A) TLPGA Invite
42 Yu-Sang HOU 侯羽桑 TWN (A) TLPGA Invite
43 Chia-Ying WU 吳佳瑩 TWN (A) TLPGA Invite
44 Hui-Ting LIU  劉慧庭 TWN (A) TLPGA Invite
45 Ting-Yi WU 吳亭宜 TWN (A) TLPGA Invite
46 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN (A) TLPGA Invite
47 Hsin-Yu LU 盧昕妤 TWN (A) Sponsor Invite
48 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) Sponsor Invite
49 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) Sponsor Invite
50 Chia-Yu HSIEH 謝佳彧 TWN (A) G. C. Invite
51 Chantel TSAI 蔡亞彤 TWN (A) G. C. Invite
52 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
53 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
54 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
55 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
56 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
57 Yin-Jung HUANG 黃寅茙 TWN  
58 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
59 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
60 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  
61 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
62 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
63 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
64 Yu-Hsin HUANG  黃郁心  TWN  
65 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
66 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
67 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
68 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
69 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
70 Yu-Ling LEE 李昱伶 TWN  
71 Szu-Hsuan HUANG 黃思瑄 TWN  
72 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  
73 Ya-Ni TSENG 曾雅妮 TWN  
74 Pei-Yun CHIEN 錢珮芸 TWN  
75 Phoebe YAO 姚宣榆 TWN  
76 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
77 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
78 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
79 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
80 Ti WEN 溫 娣 TWN  
81 Crystal WANG 王華欣 TWN  Pro-Test
82 Ya-Chun CHANG 張雅淳 TWN (A) 台巡業餘排名4
83 Tze-Han LIN 林子涵 TWN (A) 台巡業餘排名5
84 Han-Hsuan YU 俞涵軒 TWN (A) 台巡業餘排名8
85 Chun-Wei WU 吳純葳 TWN (A) 台巡業餘排名9
86 Hsin-Tai LIN 林欣黛 TWN (A) 台巡業餘排名T10
87 Ting-Yu LIU 劉庭妤 TWN (A) 台巡業餘排名17
88 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) 台巡業餘排名18
89 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) 台巡業餘排名19
90 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) 台巡業餘排名T21
91 Yi-Ci CHEN 陳羿綺 TWN (A) 台巡業餘排名T27
92 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) 台巡業餘排名31
93 Niki SHEN 沈芸安 TWN (A) 台巡業餘排名46
94 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) 台巡業餘排名50
95 Gene CHEN 陳臻 TWN (A) 台巡業餘排名T65,差點10

 

 About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會