Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Taiwan Mobile Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 WPG Ladies Open
May 19 - 21 (Thu. - Sat.)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Taiwan Mobile Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2021 台灣大哥大女子公開賽 R3 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 07:00 9 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73 77 150 12 07:05 10 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  76 75 151
64 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  77 74 151 21 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  79 72 151
45 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  78 73 151 53 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  76 75 151
2 07:10 36 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 78 72 150 13 07:15 72 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 80 71 151
50 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  76 74 150 59 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  75 76 151
52 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  77 73 150 1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  77 75 152
3 07:20 44 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  74 75 149 14 07:25 22 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  79 73 152
20 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  73 76 149 11 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  79 73 152
19 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  74 75 149 18 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  79 73 152
4 07:30 43 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN) (A) 76 73 149 15 07:35 32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  77 76 153
49 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  75 74 149 34 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A) 77 76 153
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  74 75 149 67 溫 娣 Ti WEN (TWN)  80 73 153
5 07:40 24 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76 72 148 16 07:45 17 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  83 70 153
41 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A) 75 73 148 31 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  77 77 154
68 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)  77 72 149 35 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 78 76 154
6 07:50 13 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  78 69 147 17 07:55 46 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  75 79 154
60 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  72 75 147 87 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN) (A) 76 79 155
5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  73 74 147 7 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  79 76 155
7 08:00 2 劉嬿 Babe LIU (TWN)  74 72 146 18 08:05 63 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  79 76 155
25 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73 73 146 56 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  79 76 155
47 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  73 73 146 26 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  80 75 155
8 08:10 65 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  68 77 145 19 08:15 23 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76 80 156
3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  69 76 145 74 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A) 77 80 157
16 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  74 72 146 69 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  78 79 157
9 08:20 30 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74 70 144 20 08:25 15 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  78 79 157
29 李 旻 Min LEE (TWN)  75 70 145 61 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  79 78 157
66 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  73 72 145 27 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  76 81 157
10 08:30 28 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  75 68 143 21 08:35 79 林品杉 Sophia LIN (TWN) (A) 80 77 157
70 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 73 70 143 55 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  80 77 157
6 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  71 72 143          
11 08:40 14 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  72 70 142              
8 李 欣 Hsin LEE (TWN)  72 70 142          
51 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  70 72 142          
  下載 2021 台灣大哥大女子公開賽 R3 Pairing 編組表

 

2021 台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 08:00 64 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  77     15 08:05 69 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  78    
74 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A) 77     36 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 78    
31 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  77     35 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 78    
2 08:10 32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  77     16 08:15 15 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  78    
34 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A) 77     13 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  78    
68 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)  77     45 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  78    
3 08:20 50 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  76     17 08:25 61 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  79    
52 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  77     33 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A) 79    
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  77     22 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  79    
4 08:30 10 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  76     18 08:35 7 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  79    
23 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  76     11 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  79    
87 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN) (A) 76     21 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  79    
5 08:40 27 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  76     19 08:45 18 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  79    
53 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  76     63 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  79    
43 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN) (A) 76     56 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  79    
6 08:50 46 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  75     20 08:55 48 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  79    
49 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  75     67 溫 娣 Ti WEN (TWN)  80    
24 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76     72 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 80    
7 09:00 41 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A) 75     21 09:05 26 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  80    
28 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  75     79 林品杉 Sophia LIN (TWN) (A) 80    
29 李 旻 Min LEE (TWN)  75     55 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  80    
8 09:15 16 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  74     22 09:20 76 陳詩婷 Shih-Ting TAN (TWN) (A) 81    
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  74     12 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  81    
59 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  75     58 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  82    
9 09:25 30 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  74     23 09:30 57 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  82    
44 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  74     85 陳芸禾 Yun-He CHEN (TWN) (A) 82    
2 劉嬿 Babe LIU (TWN)  74     71 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A) 83    
10 09:35 66 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  73     24 09:40 17 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  83    
20 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  73     83 吳侑庭 Tammy WU (TWN) (A) 83    
19 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  74     86 王詠蓁 Yung-Jen WANG (TWN) (A) 83    
11 09:45 25 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73     25 09:50 62 陳琳璇 Lin-Shiuan CHEN (TWN)  84    
9 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  73     84 吳侑倪 Annie WU (TWN) (A) 84    
47 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  73     82 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN) (A) 85    
12 09:55 60 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  72     26 10:00 81 謝秉樺 Ping-Hua HSIEH (TWN) (A) 85    
5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  73     80 曾芷盈 Chih-Ying TSENG  (TWN) (A) 85    
70 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 73     54 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  86    
13 10:05 6 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)  71     27 10:10 78 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 86    
14 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  72     77 胡家碩 Chia-Shuo HU (TWN) (A) 87    
8 李 欣 Hsin LEE (TWN)  72           
14 10:15 65 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  68     28 10:20 37 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A) 87    
3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)  69     39 林夏婕 Charlene LAMB (TWN) (A) 87    
51 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)  70              
  下載 2021 台灣大哥大女子公開賽 R2 Pairing 編組表

 

2021 台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表
東華高爾夫球場 Tong Hwa Golf Club
      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 08:00 52 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)        16 08:05 54 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
58 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)        62 陳琳璇 Lin-Shiuan CHEN (TWN)       
82 李佳璇 Chia-Hsuan LEE (TWN) (A)       76 陳詩婷 Shih-Ting TAN (TWN) (A)      
2 08:10 67 溫 娣 Ti WEN (TWN)        17 08:15 69 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)       
24 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)        61 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)       
77 胡家碩 Chia-Shuo HU (TWN) (A)       71 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A)      
3 08:20 51 陳之敏 Chih-Min CHEN (TWN)        18 08:25 27 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)       
59 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)        53 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
40 謝宜庭 Yi-Ting HSIEH (TWN) (A)       73 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A)      
4 08:30 1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)        19 08:35 19 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)       
32 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)        5 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)       
33 陳俋儒 Yi-Ju CHEN (TWN) (A)       34 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A)      
5 08:40 30 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)        20 08:45 12 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)       
68 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)        44 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       
43 張子怡 Tzu-Yi CHANG (TWN) (A)       41 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A)      
6 08:50 28 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        21 08:55 22 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)       
17 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)        14 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
72 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A)       83 吳侑庭 Tammy WU (TWN) (A)      
7 09:00 29 李 旻 Min LEE (TWN)        22 09:05 10 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       
8 李 欣 Hsin LEE (TWN)        2 劉嬿 Babe LIU (TWN)       
70 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A)       84 吳侑倪 Annie WU (TWN) (A)      
8 09:15 3 陳宇茹 Yu-Ju CHEN (TWN)        23 09:20 64 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)       
6 徐薇淩 Wei-Ling HSU (TWN)        16 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       
36 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A)       81 謝秉樺 Ping-Hua HSIEH (TWN) (A)      
9 09:25 25 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)        24 09:30 15 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)       
4 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)        13 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)       
35 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A)       74 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A)      
10 09:35 46 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)        25 09:40 23 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
7 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)        9 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)       
80 曾芷盈 Chih-Ying TSENG  (TWN) (A)       37 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A)      
11 09:45 45 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        26 09:50 47 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)       
26 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)        11 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)       
79 林品杉 Sophia LIN (TWN) (A)       86 王詠蓁 Yung-Jen WANG (TWN) (A)      
12 09:55 65 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)        27 10:00 31 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
66 黃郁評 Erica HUANG (TWN)        20 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)       
87 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN) (A)       42 陳 臻 Gene CHEN (TWN) (A)      
13 10:05 21 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)        28 10:10 18 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)       
55 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)        63 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)       
78 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A)       39 林夏婕 Charlene LAMB (TWN) (A)      
14 10:15 49 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)        29 10:20 60 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       
50 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)        57 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)       
38 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN) (A)                
15 10:25 56 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)                     
48 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)                 
85 陳芸禾 Yun-He CHEN (TWN) (A)                
  下載 2021 台灣大哥大女子公開賽 R1 Pairing 編組表

 

2021 台灣大哥大女子公開賽
參賽名單 Final Field
No. Name 中文姓名 Nat. Pro/Am 備註
1 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
2 Babe LIU 劉嬿 TWN  
3 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
4 Wenny CHANG 張靖翎 TWN  
5 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
6 Wei-Ling HSU 徐薇淩 TWN  
7 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
8 Hsin LEE 李 欣 TWN  
9 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
10 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
11 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
12 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
13 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
14 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
15 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
16 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
17 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
18 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
19 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
20 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
21 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
22 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
23 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
24 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
25 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
26 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
27 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
28 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
29 Min LEE 李 旻 TWN  
30 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
31 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
32 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
33 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) TLPGA Invite
34 Kuan-Yu LIN 林冠妤 TWN (A) TLPGA Invite
35 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) TLPGA Invite
36 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) TLPGA Invite
37 Annika CHEN 陳 襄 TWN (A) TLPGA Invite
38 Ting-Yu LIU 劉庭妤 TWN (A) TLPGA Invite
39 Charlene LAMB 林夏婕 TWN (A) TLPGA Invite
40 Yi-Ting HSIEH 謝宜庭 TWN (A) TLPGA Invite
41 Shiao-Yun LIU 劉少允 TWN (A) TLPGA Invite
42 Gene CHEN 陳 臻 TWN (A) TLPGA Invite
43 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) Sponsor Invite
44 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
45 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
46 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
47 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
48 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
49 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
50 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
51 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  
52 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
53 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
54 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
55 Yu-Hsin HUANG 黃郁心 TWN  
56 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
57 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
58 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
59 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
60 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
61 Chen-Fei LEE 李晨霏 TWN  
62 Lin-Shiuan CHEN 陳琳璇 TWN  
63 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
64 Zih-Yun TING 丁子云 TWN  
65 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
66 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
67 Ti WEN 溫 娣 TWN  
68 Ho-Yu AN 安禾佑 TWN  
69 Hui-Ting LIU 劉慧庭 TWN  
70 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) 台巡業餘T1
71 Tien-In UANG 汪天茵 TWN (A) 台巡業餘4
72 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) 台巡業餘6
73 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) 台巡業餘7
74 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) 台巡業餘T8
75 Shih-Ting TAN 陳詩婷 TWN (A) 台巡業餘12
76 Chia-Shuo HU 胡家碩 TWN (A) 台巡業餘16
77 Chia-Ju YEH 葉家儒 TWN (A) 台巡業餘T17
78 Sophia LIN 林品杉 TWN (A) 台巡業餘21
79 Chih-Ying TSENG  曾芷盈 TWN (A) 台巡業餘T25
80 Ping-Hua HSIEH 謝秉樺 TWN (A) 台巡業餘27
81 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) 台巡業餘28
82 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) 台巡業餘T31
83 Annie WU 吳侑倪 TWN (A) 台巡業餘T33
84 Yun-He CHEN 陳芸禾 TWN (A) 台巡業餘T39
85 Yung-Jen WANG 王詠蓁 TWN (A) 台巡業餘T43
86 Ting-Yu KUO 郭庭瑜 TWN (A) 台巡業餘T46


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會