Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Wistron Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 GRIN Cup Charity Open
July 28 - 30 (Thu. - Sat.)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Wistron Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2021 緯創女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Country & Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 07:00 51 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  76 74 150 11 07:05 50 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  77 74 151
19 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  76 74 150 53 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  77 74 151
48 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  74 76 150 12 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  75 76 151
2 07:10 23 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  78 71 149 12 07:15 14 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  78 73 151
46 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  74 75 149 4 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  78 73 151
28 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  77 73 150 32 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A) 79 72 151
3 07:20 20 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  73 75 148 13 07:25 2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  72 79 151
33 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A) 76 73 149 17 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  78 74 152
10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  76 73 149 18 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  77 76 153
4 07:30 13 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  75 73 148 14 07:35 15 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  78 75 153
60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 78 70 148 65 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 78 75 153
6 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  75 73 148 24 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  73 80 153
5 07:40 13 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  75 72 147 15 07:45 38 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  73 80 153
37 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  75 72 147 29 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  76 79 155
56 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  74 73 147          
6 07:50 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76 70 146 16 07:55 45 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  77 78 155
7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  71 75 146 41 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  80 75 155
36 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  77 70 147          
7 08:00 3 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  73 71 144              
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  73 72 145          
39 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  71 74 145          
8 08:10 55 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  75 69 144              
58 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  73 71 144          
5 李 欣 Hsin LEE (TWN)  73 71 144          
9 08:20 35 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  72 69 141              
27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  71 71 142          
11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  76 68 144          
10 08:30 25 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  71 65 136              
8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  68 70 138          
22 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  71 68 139          
 下載2021 緯創女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing


 

2021 緯創女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Country & Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 07:00 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76     12 07:05 45 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  77    
29 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  76     50 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  77    
44 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  77     36 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  77    
2 07:10 21 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76     13 07:15 18 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  77    
11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  76     28 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  77    
33 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A) 76     53 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)  77    
3 07:20 10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  76     14 07:25 15 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  78    
51 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  76     17 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  78    
19 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  76     64 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 78    
4 07:30 12 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  75     15 07:35 65 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 78    
13 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  75     60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 78    
13 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  75     14 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  78    
5 07:40 55 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  75     16 07:45 23 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  78    
6 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)  75     4 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  78    
37 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  75     40 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  78    
6 07:50 56 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  74     17 07:55 72 林夏婕 Charlene LAMB (TWN) (A) 79    
46 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  74     43 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  79    
48 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  74     32 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A) 79    
7 08:00 58 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  73     18 08:05 67 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN) (A) 80    
20 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)  73     41 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  80    
5 李 欣 Hsin LEE (TWN)  73     16 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  80    
8 08:10 24 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  73     19 08:15 63 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A) 81    
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  73     74 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A) 81    
3 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  73     59 溫 娣 Ti WEN (TWN)  81    
9 08:20 2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  72     20 08:25 57 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  82    
35 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  72     47 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  82    
38 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  73     52 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  83    
10 08:30 7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  71     21 08:35 9 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  83    
22 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  71     73 黃翎瑄 Ling-Hsuan HUANG (TWN) (A) 85    
25 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  71           
11 08:40 8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  68     22 08:45 34 王詠蓁 Yung-Jen WANG (TWN) (A) 86    
27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  71     75 劉宜蓁 Yi-Jhen LIU (TWN) (A) 87    
39 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  71            
 下載2021 緯創女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing


 

2021 緯創女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 Sunrise Country & Golf Club
 No 10 Tee                IN
1 07:00 38 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)        13 07:05 51 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       
10 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)        44 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
67 郭庭瑜 Ting-Yu KUO (TWN) (A)       72 林夏婕 Charlene LAMB (TWN) (A)      
2 07:10 55 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)        14 07:15 43 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)       
52 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)        45 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
68 蔡亞彤 Chantel TSAI (TWN) (A)       73 黃翎瑄 Ling-Hsuan HUANG (TWN) (A)      
3 07:20 41 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)        15 07:25 50 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
49 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)        57 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       
34 王詠蓁 Yung-Jen WANG (TWN) (A)       61 宋佳恩 Chia-En SONG (TWN) (A)      
4 07:30 27 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)        16 07:35 15 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)       
39 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)        19 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)       
63 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A)       62 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A)      
5 07:40 17 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)        17 07:45 7 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)       
6 陳思涵 Szu-Han CHEN (TWN)        21 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)       
64 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A)       65 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A)      
6 07:50 22 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)        18 07:55 14 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)       
24 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)        23 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       
60 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A)       74 陳襄 Annika CHEN (TWN) (A)      
7 08:00 2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)        19 08:05 37 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)       
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)        11 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)       
31 林冠妤 Kuan-Yu LIN (TWN) (A)       33 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN) (A)      
8 08:10 26 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)        20 08:15 56 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)       
25 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        18 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)       
36 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        32 吳亭宜 Ting-Yi WU (TWN) (A)      
9 08:20 3 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)        21 08:25 40 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)       
4 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)        28 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)       
59 溫 娣 Ti WEN (TWN)        75 劉宜蓁 Yi-Jhen LIU (TWN) (A)      
10 08:30 35 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)        22 08:35 58 黃郁評 Erica HUANG (TWN)       
8 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)        46 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)       
53 江婉瑜 Wan-Yu CHIANG (TWN)        20 黃郁寧 Yu-Ning HUANG (TWN)       
11 08:40 9 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)        23 08:45 13 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       
5 李 欣 Hsin LEE (TWN)        13 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)       
12 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)               
12 08:50 16 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)        24 08:55 54 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)       
47 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        29 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)       
48 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)                 
 下載2021 緯創女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing


 

2021緯創女子公開賽 選手名單
Wistron Ladies Open  Final Field
No. Name 中文姓名 Nat. Pro/Am 備註
1 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
2 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  
3 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
4 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
5 Hsin LEE 李 欣 TWN  
6 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
7 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
8 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
9 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
10 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
11 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
12 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
13 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
14 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
15 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
16 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
17 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
18 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
19 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
20 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
21 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
22 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
23 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
24 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
25 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
26 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
27 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
28 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
29 Hui-Ting LIU 劉慧庭 TWN  TLPGA Invite
30 Kuan-Yu LIN 林冠妤 TWN (A) TLPGA Invite
31 Ting-Yi WU 吳亭宜 TWN (A) TLPGA Invite
32 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN (A) TLPGA Invite
33 Yung-Jen WANG 王詠蓁 TWN (A) G. C. Invite
34 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
35 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
36 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
37 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
38 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
39 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
40 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
41 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
42 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
43 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
44 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
45 Yu-Hsin HUANG  黃郁心  TWN  
46 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
47 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
48 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
49 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
50 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
51 Chen-Fei LEE 李晨霏 TWN  
52 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  
53 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
54 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
55 Zih-Yun TING 丁子云 TWN  
56 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
57 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
58 Ti WEN 溫 娣 TWN  
59 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) 台巡業餘1
60 Chia-En SONG 宋佳恩 TWN (A) 台巡業餘3
61 Tien-In UANG 汪天茵 TWN (A) 台巡業餘4
62 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) 台巡業餘5
63 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) 台巡業餘10
64 Pin-Fei HUANG 黃品菲 TWN (A) 台巡業餘17
65 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) 台巡業餘22
66 Ting-Yu KUO 郭庭瑜 TWN (A) 台巡業餘40
67 Chantel TSAI 蔡亞彤 TWN (A) 台巡業餘T42
68 Charlene LAMB 林夏婕 TWN (A) 台巡業餘T65
69 Ling-Hsuan HUANG 黃翎瑄 TWN (A) 台巡業餘67
70 Annika CHEN 陳襄 TWN (A) 台巡業餘70
71 Yi-Jhen LIU 劉宜蓁 TWN (A) 差點9


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會