Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > 2022 Hitachi Ladies Classic > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 Da Da DIGITAL Ladies Open
September 28 - 30 (Wed. - Fri)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
2022 Hitachi Ladies Classic
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 第三回合編組表 Round 3 Pairing
東方高爾夫俱樂部 Orient Golf & Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee              IN
1 08:30 51 吳曉玲Hsiao-Ling WU(TWN) 74 77 151 14 08:30 82 曾 楨Tseng CHEN(TWN)(A) 74 78 152
5 張靖翎Ching-Ling CHANG(TWN) 72 79 151 2 林子麒Tzu-Chi LIN(TWN) 74 78 152
20 郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN) 77 75 152 25 楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN) 72 80 152
2 08:40 24 伍以晴Yi-Ching WU(TWN) 76 75 151 15 08:40 14 李佳霈Chia-Pei LEE(TWN) 76 77 153
36 戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN) 77 74 151 45 盧芊卉Chien-Hui LU(TWN)(A) 78 75 153
8 陳 萱Hsuan CHEN(TWN) 75 76 151 75 劉慧庭Hui-Ting LIU(TWN) 78 75 153
3 08:50 37 周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN) 76 74 150 16 08:50 48 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN) 74 79 153
46 陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN)(A) 75 75 150 23 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN) 73 80 153
91 吳純葳Chun-Wei WU(TWN)(A) 77 74 151 92 吳侑庭Tammy WU(TWN)(A) 77 77 154
4 09:00 35 洪玉霖Juliana HUNG(NZL) 72 76 148 17 09:00 31 余珮琳Pei-Lin YU(TWN) 77 77 154
15 石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN) 71 77 148 85 鄭熙叡Hsi-Ruei CHENG(TWN)(A) 77 77 154
6 謝瑀玲Yu-Ling HSIEH(TWN) 75 74 149 65 楊亞賓Ya-Pin YANG(TWN) 77 77 154
5 09:10 12 黃 靖Ching HUANG(TWN) 72 75 147 18 09:10 52 黃珮雯Pei-Wen HUANG(TWN) 78 76 154
55 張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN) 75 73 148 19 陳依妏I-Wen CHEN(TWN) 78 76 154
13 陳思涵Szu-Han CHEN(TWN) 74 74 148 28 潘彥伶Ruby PAN(TWN) 75 79 154
6 09:20 76 黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(A) 74 73 147 19 09:20 57 戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN) 81 73 154
39 陳俋儒Yi-Ju CHEN(TWN)(A) 73 74 147 54 林書林Shu-Lin LIN(TWN) 74 81 155
88 許淮茜Huai-Chien HSU(TWN)(A) 73 74 147 69 黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN) 79 77 156
7 09:30 3 劉 嬿Babe LIU(TWN) 71 75 146 20 09:30 71 劉芃姍Peng-Shan LIU(TWN) 79 77 156
4 陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN) 75 72 147 27 黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN) 74 82 156
60 黃郁心 Yu-Hsin HUANG(TWN)  74 73 147 68 姚宣榆Phoebe YAO(TWN) 83 73 156
8 09:40 22 李黛翎Tai-Ling LEE(TWN) 74 72 146 21 09:40 17 陳孟竺Meng-Chu CHEN(TWN) 76 81 157
47 張子怡Tzu-Yi CHANG(TWN)(A) 73 73 146 94 宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A) 75 82 157
43 侯羽桑Yu-Sang HOU(TWN) 72 74 146 16 王莉甯Li-Ning WANG(TWN) 79 78 157
9 09:50 10 程思嘉Ssu-Chia CHENG(TWN) 69 76 145 22 09:50 93 張婷諭Ting-Yu CHANG(TWN)(A) 80 77 157
56 陳之敏Chih-Min CHEN(TWN) 76 70 146 49 梁宜羚Yi-Ling LIANG(TWN) 80 77 157
11 彭 婕Jessica PENG(TWN) 75 71 146 79 陳品睎Pin-Hsi CHEN(TWN)(A) 81 76 157
10 10:00 26 賴怡廷Yi-Ting LAI (TWN) 74 71 145 23 10:00 64 黃婉萍Banai HUANG(TWN) 77 81 158
7 徐薇淩Wei-Ling HSU(TWN) 71 74 145 66 李晨霏Chen-Fei LEE(TWN) 76 82 158
29 陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN) 71 74 145 30 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN) 77 81 158
11 10:10 74 安禾佑Ho-Yu AN(TWN) 70 73 143 24 10:10 53 黃賢雯Hsien-Wen HUANG(TWN) 79 79 158
44 侯羽薔Yu-Chiang HOU(TWN) 70 73 143 70 丁子云June TING(TWN) 79 79 158
18 陳子涵Hanna CHEN(TWN) 73 71 144     
12 10:20 33 李 旻Min LEE(TWN) 71 70 141 25 10:20 58 涂郡庭Chun-Ting TU(TWN) 80 78 158
9 李 欣Hsin LEE(TWN) 69 73 142 21 邱齡緹Lynn CHIU(TWN) 81 77 158
72 黃郁評Erica HUANG(TWN) 73 70 143          
13 10:30 1 蔡佩穎Pei-Ying TSAI(TWN) 67 68 135              
34 錢珮芸Pei-Yun CHIEN(TWN) 69 69 138          
32 吳佳晏Chia-Yen WU(TWN) 73 68 141          
下載 2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 R3 Pairing 編組表

 

2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing
東方高爾夫俱樂部 Orient Golf & Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee              IN
1 08:00 14 李佳霈Chia-Pei LEE(TWN) 76    17 08:00 91 吳純葳Chun-Wei WU(TWN)(A) 77   
37 周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN) 76    92 吳侑庭Tammy WU(TWN)(A) 77    
56 陳之敏Chih-Min CHEN(TWN) 76    64 黃婉萍Banai HUANG(TWN) 77   
2 08:10 66 李晨霏Chen-Fei LEE(TWN) 76    18 08:10 30 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN) 77    
17 陳孟竺Meng-Chu CHEN(TWN) 76    36 戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN) 77    
24 伍以晴Yi-Ching WU(TWN) 76    81 蔡宜儒I-Ju TSAI(TWN)(A) 77   
3 08:20 11 彭 婕Jessica PENG(TWN) 75    19 08:20 31 余珮琳Pei-Lin YU(TWN) 77   
4 陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN) 75    20 郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN) 77    
6 謝瑀玲Yu-Ling HSIEH(TWN) 75    85 鄭熙叡Hsi-Ruei CHENG(TWN)(A) 77   
4 08:30 55 張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN) 75    20 08:30 65 楊亞賓Ya-Pin YANG(TWN) 77   
46 陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN)(A) 75    52 黃珮雯Pei-Wen HUANG(TWN) 78    
8 陳 萱Hsuan CHEN(TWN) 75    19 陳依妏I-Wen CHEN(TWN) 78   
5 08:40 60 黃郁心 Yu-Hsin HUANG(TWN)  74    21 08:40 78 汪天茵Tien-In UANG(TWN)(A) 78   
94 宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A) 75    45 盧芊卉Chien-Hui LU(TWN)(A) 78    
28 潘彥伶Ruby PAN(TWN) 75    75 劉慧庭Hui-Ting LIU(TWN) 78   
6 08:50 13 陳思涵Szu-Han CHEN(TWN) 74    22 08:50 69 黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN) 79   
76 黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(A) 74    83 盧芸屏Yun-Ping LU(TWN)(A) 79    
54 林書林Shu-Lin LIN(TWN) 74    53 黃賢雯Hsien-Wen HUANG(TWN) 79   
7 09:00 82 曾 楨Tseng CHEN(TWN)(A) 74    23 09:00 16 王莉甯Li-Ning WANG(TWN) 79   
48 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN) 74    70 丁子云June TING(TWN) 79    
2 林子麒Tzu-Chi LIN(TWN) 74    71 劉芃姍Peng-Shan LIU(TWN) 79   
8 09:10 51 吳曉玲Hsiao-Ling WU(TWN) 74    24 09:10 93 張婷諭Ting-Yu CHANG(TWN)(A) 80   
27 黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN) 74    58 涂郡庭Chun-Ting TU(TWN) 80    
22 李黛翎Tai-Ling LEE(TWN) 74    49 梁宜羚Yi-Ling LIANG(TWN) 80   
9 09:20 18 陳子涵Hanna CHEN(TWN) 73    25 09:20 50 陳慈惠Cih-Hui CHEN(TWN) 80   
32 吳佳晏Chia-Yen WU(TWN) 73    38 陳薇安Vivian CHEN(TWN)(A) 80    
26 賴怡廷Yi-Ting LAI (TWN) 74    77 江語葳Yu-Wei CHIANG(TWN)(A) 80   
10 09:30 47 張子怡Tzu-Yi CHANG(TWN)(A) 73    26 09:30 90 李佳璇Chia-Hsuan LEE(TWN)(A) 80   
72 黃郁評Erica HUANG(TWN) 73    57 戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN) 81    
39 陳俋儒Yi-Ju CHEN(TWN)(A) 73    79 陳品睎Pin-Hsi CHEN(TWN)(A) 81   
11 09:40 43 侯羽桑Yu-Sang HOU(TWN) 72    27 09:40 21 邱齡緹Lynn CHIU(TWN) 81   
88 許淮茜Huai-Chien HSU(TWN)(A) 73    42 郭庭瑜Ting-Yu KUO(TWN)(A) 81    
23 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN) 73    61 葉欣寧Hsin-Ning YEH(TWN) 81   
12 09:50 5 張靖翎Ching-Ling CHANG(TWN) 72    28 09:50 62 蕭苡芯Yi-Xin XIAO(TWN) 82    
35 洪玉霖Juliana HUNG(NZL) 72    73 溫 娣Ti WEN(TWN) 82    
12 黃 靖Ching HUANG(TWN) 72    87 林品杉Sophia LIN(TWN)(A) 83    
13 10:00 7 徐薇淩Wei-Ling HSU(TWN) 71    29 10:00 59 黃舒淮Edith HUANG(TWN) 83   
33 李 旻Min LEE(TWN) 71    40 林冠妤Kuan-Yu LIN(TWN)(A) 83    
25 楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN) 72    68 姚宣榆Phoebe YAO(TWN) 83   
14 10:10 15 石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN) 71    30 10:10 95 洪芸萱Yun-Hsuan HUNG(TWN)(A) 83   
29 陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN) 71    63 翁莧馭Xian-Yu WENG(TWN) 84    
3 劉 嬿Babe LIU(TWN) 71    41 謝秉樺Ping-Hua HSIEH(TWN)(A) 84   
15 10:20 34 錢珮芸Pei-Yun CHIEN(TWN) 69     31 10:20 67 江婉瑜Wan-Yu CHIANG(TWN) 85    
74 安禾佑Ho-Yu AN(TWN) 70     84 葉家儒Chia-Ju YEH(TWN)(A) 85    
44 侯羽薔Yu-Chiang HOU(TWN) 70     97 吳欣璇Hsin-Hsuan WU(TWN)(A) 85    
16 10:30 1 蔡佩穎Pei-Ying TSAI(TWN) 67     32 10:30 96 陳芸禾Yun-He CHEN(TWN)(A) 85    
9 李 欣Hsin LEE(TWN) 69     86 陳詩婷Shih-Ting TAN(TWN)(A) 86    
10 程思嘉Ssu-Chia CHENG(TWN) 69              
下載 2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 R2 Pairing 編組表

 

2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
東方高爾夫俱樂部 Orient Golf & Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee              IN
1 07:30 69 黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN)      17 07:30 67 江婉瑜Wan-Yu CHIANG(TWN)     
57 戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN)      66 李晨霏Chen-Fei LEE(TWN)      
93 張婷諭Ting-Yu CHANG(TWN)(A)      93 宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A)     
2 07:40 26 賴怡廷Yi-Ting LAI (TWN)      18 07:40 62 蕭苡芯Yi-Xin XIAO(TWN)      
17 陳孟竺Meng-Chu CHEN(TWN)      58 涂郡庭Chun-Ting TU(TWN)      
91 吳純葳Chun-Wei WU(TWN)(A)      92 吳侑庭Tammy WU(TWN)(A)     
3 07:50 64 黃婉萍Banai HUANG(TWN)      19 07:50 23 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN)     
51 吳曉玲Hsiao-Ling WU(TWN)      27 黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN)      
88 許淮茜Huai-Chien HSU(TWN)(A)      89 曾芷盈Chih-Ying TSENG(TWN)(A)      
4 08:00 49 梁宜羚Yi-Ling LIANG(TWN)      20 08:00 28 潘彥伶Ruby PAN(TWN)     
22 李黛翎Tai-Ling LEE(TWN)      30 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN)      
87 林品杉Sophia LIN(TWN)(A)      86 陳詩婷Shih-Ting TAN(TWN)(A)     
5 08:10 50 陳慈惠Cih-Hui CHEN(TWN)      21 08:10 25 楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN)     
55 張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN)      24 伍以晴Yi-Ching WU(TWN)      
84 葉家儒Chia-Ju YEH(TWN)(A)      83 盧芸屏Yun-Ping LU(TWN)(A)     
6 08:20 52 黃珮雯Pei-Wen HUANG(TWN)      22 08:20 36 戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN)     
63 翁莧馭Xian-Yu WENG(TWN)      59 黃舒淮Edith HUANG(TWN)      
82 曾 楨Tseng CHEN(TWN)(A)      81 蔡宜儒I-Ju TSAI(TWN)(A)     
7 08:30 53 黃賢雯Hsien-Wen HUANG(TWN)      23 08:30 19 陳依妏I-Wen CHEN(TWN)     
14 李佳霈Chia-Pei LEE(TWN)      72 黃郁評Erica HUANG(TWN)      
47 張子怡Tzu-Yi CHANG(TWN)(A)      46 陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN)(A)     
8 08:40 16 王莉甯Li-Ning WANG(TWN)      24 08:40 37 周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN)     
31 余珮琳Pei-Lin YU(TWN)      48 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN)      
40 林冠妤Kuan-Yu LIN(TWN)(A)      39 陳俋儒Yi-Ju CHEN(TWN)(A)     
9 08:50 15 石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN)      25 08:50 70 丁子云June TING(TWN)     
29 陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN)      18 陳子涵Hanna CHEN(TWN)      
38 陳薇安Vivian CHEN(TWN)(A)      97 吳欣璇Hsin-Hsuan WU(TWN)(A)     
10 09:00 3 劉 嬿Babe LIU(TWN)      26 09:00 5 張靖翎Ching-Ling CHANG(TWN)     
2 林子麒Tzu-Chi LIN(TWN)      9 李 欣Hsin LEE(TWN)      
78 汪天茵Tien-In UANG(TWN)(A)      79 陳品睎Pin-Hsi CHEN(TWN)(A)     
11 09:10 74 安禾佑Ho-Yu AN(TWN)      27 09:10 8 陳 萱Hsuan CHEN(TWN)     
35 洪玉霖Juliana HUNG(NZL)      20 郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN)      
45 盧芊卉Chien-Hui LU(TWN)(A)      41 謝秉樺Ping-Hua HSIEH(TWN)(A)     
12 09:20 10 程思嘉Ssu-Chia CHENG(TWN)      28 09:20 21 邱齡緹Lynn CHIU(TWN)      
12 黃 靖Ching HUANG(TWN)      13 陳思涵Szu-Han CHEN(TWN)      
77 江語葳Yu-Wei CHIANG(TWN)(A)      42 郭庭瑜Ting-Yu KUO(TWN)(A)      
13 09:30 11 彭 婕Jessica PENG(TWN)      29 09:30 56 陳之敏Chih-Min CHEN(TWN)     
4 陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN)      61 葉欣寧Hsin-Ning YEH(TWN)      
76 黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(A)      85 鄭熙叡Hsi-Ruei CHENG(TWN)(A)     
14 09:40 1 蔡佩穎Pei-Ying TSAI(TWN)      30 09:40 71 劉芃姍Peng-Shan LIU(TWN)     
68 姚宣榆Phoebe YAO(TWN)      73 溫 娣Ti WEN(TWN)      
6 謝瑀玲Yu-Ling HSIEH(TWN)      90 李佳璇Chia-Hsuan LEE(TWN)(A)     
15 10:50 7 徐薇淩Wei-Ling HSU(TWN)       31 10:50 54 林書林Shu-Lin LIN(TWN)      
32 吳佳晏Chia-Yen WU(TWN)       65 楊亞賓Ya-Pin YANG(TWN)      
44 侯羽薔Yu-Chiang HOU(TWN)       95 洪芸萱Yun-Hsuan HUNG(TWN)(A)      
16 10:00 33 李 旻Min LEE(TWN)       32 10:00 75 劉慧庭Hui-Ting LIU(TWN)      
43 侯羽桑Yu-Sang HOU(TWN)       60 黃郁心 Yu-Hsin HUANG(TWN)       
34 錢珮芸Pei-Yun CHIEN(TWN)       96 陳芸禾Yun-He CHEN(TWN)(A)      
下載 2022 日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 R1 Pairing 編組表

 

2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 參賽名單
Hitachi Ladies Classic Final Field
No. Name 中文姓名 Nat. Pro/Am 備註
1 Pei-Ying TSAI 蔡佩穎 TWN  
2 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
3 Babe LIU 劉 嬿 TWN  
4 Yu-Ju CHEN 陳宇茹 TWN  
5 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  
6 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
7 Wei-Ling HSU 徐薇淩 TWN  
8 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
9 Hsin LEE 李 欣 TWN  
10 Ssu-Chia CHENG 程思嘉 TWN  
11 Jessica PENG 彭 婕 TWN  
12 Ching HUANG 黃 靖 TWN  
13 Szu-Han CHEN 陳思涵 TWN  
14 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
15 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
16 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
17 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
18 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
19 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
20 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
21 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
22 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
23 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
24 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
25 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
26 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
27 Yu-Ning HUANG 黃郁寧 TWN  
28 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
29 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
30 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
31 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
32 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
33 Min LEE 李 旻 TWN  
34 Pei-Yun CHIEN 錢珮芸 TWN  
35 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
36 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
37 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
38 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) TLPGA Invite
39 Yi-Ju CHEN 陳俋儒 TWN (A) TLPGA Invite
40 Kuan-Yu LIN 林冠妤 TWN (A) TLPGA Invite
41 Ping-Hua HSIEH 謝秉樺 TWN (A) TLPGA Invite
42 Ting-Yu KUO 郭庭瑜 TWN (A) TLPGA Invite
43 Yu-Sang HOU 侯羽桑 TWN  Sponsor Invite
44 Yu-Chiang HOU 侯羽薔 TWN  Sponsor Invite
45 Chien-Hui LU 盧芊卉 TWN (A) Sponsor Invite
46 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) G. C. Invite
47 Tzu-Yi CHANG 張子怡 TWN (A) G. C. Invite
48 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
49 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
50 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
51 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
52 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
53 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
54 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
55 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
56 Chih-Min CHEN 陳之敏 TWN  
57 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
58 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
59 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
60 Yu-Hsin HUANG  黃郁心  TWN  
61 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
62 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
63 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
64 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
65 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
66 Chen-Fei LEE 李晨霏 TWN  
67 Wan-Yu CHIANG 江婉瑜 TWN  
68 Phoebe YAO 姚宣榆 TWN  
69 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
70 June TING 丁子云 TWN  
71 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
72 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
73 Ti WEN 溫 娣 TWN  
74 Ho-Yu AN 安禾佑 TWN  
75 Hui-Ting LIU 劉慧庭 TWN  
76 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) 台巡業餘T1
77 Yu-Wei CHIANG 江語葳 TWN (A) 台巡業餘T1
78 Tien-In UANG 汪天茵 TWN (A) 台巡業餘4
79 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) 台巡業餘6
80 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) 台巡業餘T8
81 Tseng CHEN 曾 楨 TWN (A) 台巡業餘10
82 Yun-Ping LU 盧芸屏 TWN (A) 台巡業餘T13
83 Chia-Ju YEH 葉家儒 TWN (A) 台巡業餘T17
84 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) 台巡業餘19
85 Shih-Ting TAN 陳詩婷 TWN (A) 台巡業餘12
86 Sophia LIN 林品杉 TWN (A) 台巡業餘21
87 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) 台巡業餘22
88 Chih-Ying TSENG  曾芷盈 TWN (A) 台巡業餘T25
89 Chia-Hsuan LEE 李佳璇 TWN (A) 台巡業餘28
90 Chun-Wei WU 吳純葳 TWN (A) 台巡業餘29
91 Tammy WU 吳侑庭 TWN (A) 台巡業餘T31
92 Ting-Yu CHANG 張婷諭 TWN (A) 台巡業餘T35,WAGR 569
93 You-Chuan SUNG 宋有娟 TWN (A) 台巡業餘T35,WAGR 1121
94 Yun-Hsuan HUNG 洪芸萱 TWN (A) 台巡業餘38
95 Yun-He CHEN 陳芸禾 TWN (A) 台巡業餘T39
96 Hsin-Hsuan WU 吳欣璇 TWN (A) 台巡業餘49
           
以下候補Waiting List
1 Annika CHEN 陳 襄 TWN (A) 台巡業餘51
2 Yi-Jou WU 吳逸柔 TWN (A) 台巡業餘T53,差點8
3 Er-Cen TANG 唐爾岑 TWN (A) 台巡業餘T53,差點9
4 Charlene LAMB 林夏婕 TWN (A) 台巡業餘62
5 Yu-Han WANG 王友函 TWN (A) 台巡業餘T69
6 Yi-Han CHANG 張怡涵 TWN (A) WAGR 900
7 Shiao-Yun LIU 劉少允 TWN (A) WAGR 927
8 Gene CHEN 陳 臻 TWN (A) WAGR 2600
9 Yi-An HUNG 洪以安 TWN (A) 差點10

 About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會