Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > 2022 GRIN Cup Charity Open > Player List & Draw Sheet
Latest
ICTSI Luisita Ladies International 2024
April 23 - 25 (Tue. - Thu.)
Yearly
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
2022 GRIN Cup Charity Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2022 綠林慈善盃女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
台灣高爾夫俱樂部 Taiwan Golf & Country Club
 No 10 Tee                IN
1 06:30 1 林善葳 Shan-Wei LIN (TWN)  83 75 158 12 06:35 5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  82 77 159
7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73 85 158 41 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  81 79 160
35 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  79 80 159 60 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 82 78 160
2 06:40 3 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  83 74 157 13 06:45 31 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  82 78 160
50 丁子云 June TING (TWN)  81 77 158 55 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)  83 77 160
19 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  82 76 158 44 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  81 80 161
3 06:50 51 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  80 77 157 14 06:55 57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 81 80 161
36 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  79 78 157 14 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  81 80 161
54 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN)  79 78 157 43 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  79 82 161
4 07:00 72 周書羽 Una CHOU (TWN) (A) 72 82 154 15 07:05 38 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  79 82 161
17 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  77 78 155 69 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A) 78 84 162
11 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  77 79 156 22 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  84 78 162
5 07:10 4 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  79 75 154 16 07:15 32 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  84 79 163
24 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A) 76 78 154 68 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A) 80 84 164
40 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  76 78 154 39 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  83 81 164
6 07:20 66 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A) 79 74 153 17 07:25 76 劉依貞 Yi-Chen LIU (TWN)   
18 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  81 72 153 79 陳月霜 Yueh-Shuang CHEN (TWN)      
89 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN) 73 80 153 80 張美珠 Mei-Chu CHANG (TWN)   
7 07:30 15 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  74 77 151 18 07:35 73 涂阿玉 Ai-Tu TU (TWN)   
28 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A) 76 76 152 83 何柏霞 Po-Hsia HO (TWN)      
10 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  80 73 153 87 李秋燕 Chiou-Yann LEE (TWN)   
8 07:40 21 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  73 77 150 19 07:45 78 鄭美琦 Mei-Chi CHENG (TWN)   
53 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN)  75 76 151 85 黃玉珍 Yu-Chen HUANG (TWN)      
13 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  75 76 151 86 呂雅惠 Ya-Huei LU (TWN)   
9 07:50 6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  76 74 150 20 07:55 77 黃璧洵 Bie-Shyun HUANG (TWN)   
23 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  74 76 150 81 曾秀鳳 Hsiu-Feng TSENG (TWN)      
49 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  74 76 150 84 李玉惠 Yu-Huey LEE (TWN)   
10 08:00 30 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74 75 149 21 08:05 75 黃玥珡 Yueh-Chyn HUANG (TWN)   
56 曾 楨 Chen TSENG (TWN)  78 72 150 82 黃慧芳 Hui-Fan HUANG (TWN)      
29 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  76 74 150 88 陳月麗 Yueh-Li CHEN (TWN)   
11 08:10 47 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  70 73 143              
27 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)  73 73 146          
20 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76 73 149          
 2022 綠林慈善盃女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing


 

2022 綠林慈善盃女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing
台灣高爾夫俱樂部 Taiwan Golf & Country Club
 No 10 Tee                IN
1 06:30 10 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  80     12 06:35 48 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)  81    
68 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A) 80     44 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  81    
51 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  80     57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 81    
2 06:40 36 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  79     13 06:45 18 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  81    
66 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A) 79     70 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN) (A) 81    
4 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)  79     14 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  81    
3 06:50 43 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  79     14 06:55 41 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  81    
38 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  79     50 丁子云 June TING (TWN)  81    
35 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  79     5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  82    
4 07:00 56 曾 楨 Chen TSENG (TWN)  78     15 07:05 71 郭瑜恬 Yu-Tien KUO (TWN) (A) 82    
69 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A) 78     60 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 82    
54 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN)  79     31 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)  82    
5 07:10 20 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76     16 07:15 19 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  82    
17 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  77     55 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)  83    
11 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  77     39 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  83    
6 07:20 24 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A) 76     17 07:25 67 曾彩晴 Tsai-Ching TSENG (TWN) (A) 83    
29 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  76     3 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)  83    
2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)  76     1 林善葳 Shan-Wei LIN (TWN)  83    
7 07:30 28 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A) 76     18 07:35 22 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  84    
40 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)  76     64 王友函 Yu-Han WANG (TWN) (A) 84    
6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  76     62 吳欣璇 Hsin-Hsuan WU (TWN) (A) 84    
8 07:40 23 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  74     19 07:45 59 盧芊卉 Chien-Hui LU (TWN) (A) 84    
53 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN)  75     32 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  84    
13 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  75     45 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)  85    
9 07:50 49 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  74     20 07:55 63 王梓卿 Zih-Cing WANG (TWN) (A) 85    
30 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  74     37 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  85    
15 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  74     33 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  85    
10 08:00 21 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  73     21 08:05 12 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  85    
27 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)  73     46 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)  86    
89 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN) 73           
11 08:10 47 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)  70     22 08:15 9 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)  86    
72 周書羽 Una CHOU (TWN) (A) 72     16 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  86    
7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  73              
 2022 綠林慈善盃女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing

 

2022 綠林慈善盃女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
台灣高爾夫俱樂部 Taiwan Golf & Country Club
 No 10 Tee                IN
1 06:30 22 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)        13 06:35 49 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)       
54 楊棋文 Chi-Wen YOUNG (TWN)        53 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN)       
25 黃翎瑄 Ling-Hsuan HUANG (TWN) (A)       72 周書羽 Una CHOU (TWN) (A)      
2 06:40 55 林怡潓 Yi-Hui LIN (TWN)        14 06:45 46 黃思瑄 Szu-Hsuan HUANG (TWN)       
10 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)        7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)       
26 詹可米 Ko-Mi CHAN (TWN) (A)       28 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A)      
3 06:50 48 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)        15 06:55 43 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
45 李晨霏 Chen-Fei LEE (TWN)        44 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)       
64 王友函 Yu-Han WANG (TWN) (A)       65 謝宜庭 Yi-Ting HSIEH (TWN) (A)      
4 07:00 5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)        16 07:05 39 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
38 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)        42 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       
62 吳欣璇 Hsin-Hsuan WU (TWN) (A)       63 王梓卿 Zih-Cing WANG (TWN) (A)      
5 07:10 9 陳依妏 I-Wen CHEN (TWN)        17 07:15 37 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)       
35 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)        33 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)       
71 郭瑜恬 Yu-Tien KUO (TWN) (A)       61 陳典芸 Dian-Yun CHEN (TWN) (A)      
6 07:20 36 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)        18 07:25 34 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)       
30 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        21 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)       
60 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A)       59 盧芊卉 Chien-Hui LU (TWN) (A)      
7 07:30 32 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)        19 07:35 31 陳慈惠 Cih-Hui CHEN (TWN)       
16 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)        17 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)       
57 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A)       58 洪芸萱 Yun-Hsuan HUNG (TWN) (A)      
8 07:40 11 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)        20 07:45 12 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)       
18 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)        56 曾 楨 Chen TSENG (TWN)       
70 劉庭妤 Ting-Yu LIU (TWN) (A)       69 陳葶伃 Ting-Yu CHEN (TWN) (A)      
9 07:50 13 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)        21 07:55 40 黃郁心  Yu-Hsin HUANG  (TWN)       
19 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)        15 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)       
68 劉少允 Shiao-Yun LIU (TWN) (A)       67 曾彩晴 Tsai-Ching TSENG (TWN) (A)      
10 08:00 3 張靖翎 Wenny CHANG (TWN)        22 08:05 14 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)       
6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)        51 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       
24 許淮茜 Huai-Chien HSU (TWN) (A)       66 謝佳彧 Chia-Yu HSIEH (TWN) (A)      
11 08:10 47 姚宣榆 Phoebe YAO (TWN)        23 08:15 29 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)       
4 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH (TWN)        41 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)       
27 張雅淳 Ya-Chun CHANG (TWN)        50 丁子云 June TING (TWN)       
12 0820 23 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        24 0825 2 劉 嬿 Babe LIU (TWN)       
1 林善葳 Shan-Wei LIN (TWN)        20 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)       
89 安禾佑 Ho-Yu AN (TWN)                
 2022 綠林慈善盃女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing

 

2022 綠林慈善盃女子公開賽 選手名單
GRIN Cup Charity Open Final Field
No. English Name 中文姓名 國籍 Nat. Pro/Am 備註 Remark
1 Shan-Wei LIN 林善葳 TWN  
2 Babe LIU 劉 嬿 TWN  
3 Wenny CHANG 張靖翎 TWN  
4 Yu-Ling HSIEH 謝瑀玲 TWN  
5 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
6 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
7 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
8 I-Wen CHEN 陳依妏 TWN  
9 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
10 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
11 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
12 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
13 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
14 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
15 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
16 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
17 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
18 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
19 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
20 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
21 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
22 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  Invitation
23 Huai-Chien HSU 許淮茜 TWN (A) Invitation
24 Ling-Hsuan HUANG 黃翎瑄 TWN (A) Invitation
25 Ko-Mi CHAN 詹可米 TWN (A) Invitation
26 Ya-Chun CHANG 張雅淳 TWN  Invitation
27 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) Invitation
28 Ho-Yu AN 安禾佑 TWN  Invitation
29 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
30 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
31 Cih-Hui CHEN 陳慈惠 TWN  
32 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
33 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
34 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
35 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
36 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
37 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
38 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
39 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
40 Yu-Hsin HUANG  黃郁心  TWN  
41 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
42 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
43 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
44 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
45 Chen-Fei LEE 李晨霏 TWN  
46 Szu-Hsuan HUANG 黃思瑄 TWN  
47 Phoebe YAO 姚宣榆 TWN  
48 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
49 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
50 June TING 丁子云 TWN  
51 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
52 Meng-Chen KU 古孟宸 TWN  
53 Chi-Wen YOUNG 楊棋文 TWN  
54 Yi-Hui LIN 林怡潓 TWN  
55 Chen TSENG 曾 楨 TWN  
56 Yu-Wei CHIANG 江語葳 TWN (A) 台巡業餘7
57 Yun-Hsuan HUNG 洪芸萱 TWN (A) 台巡業餘26
58 Chien-Hui LU 盧芊卉 TWN (A) 台巡業餘T28,WAGR551
59 Chia-Ju YEH 葉家儒 TWN (A) 台巡業餘T28,WAGR1194
60 Dian-Yun CHEN 陳典芸 TWN (A) 台巡業餘T40
61 Hsin-Hsuan WU 吳欣璇 TWN (A) 台巡業餘T42
62 Zih-Cing WANG 王梓卿 TWN (A) 台巡業餘T46
63 Yu-Han WANG 王友函 TWN (A) 台巡業餘T51
64 Yi-Ting HSIEH 謝宜庭 TWN (A) 台巡業餘T56
65 Chia-Yu HSIEH 謝佳彧 TWN (A) WAGR412
66 Tsai-Ching TSENG 曾彩晴 TWN (A) WAGR433
67 Shiao-Yun LIU 劉少允 TWN (A) WAGR1013
68 Ting-Yu CHEN 陳葶伃 TWN (A) WAGR1260
69 Ting-Yu LIU 劉庭妤 TWN (A) WAGR1284
70 Yu-Tien KUO 郭瑜恬 TWN (A) WAGR1506
71 Una CHOU 周書羽 TWN (A) 差點6

< Download >

2022 綠林慈善盃女子公開賽-長春邀請賽 選手名單
GRIN Cup Senior Ladies professional tournament Final Field 
No. English Name 中文姓名 國籍 Nat.
1 Ai-Yu TU 涂阿玉 TWN
2 Yueh-Chyn HUANG 黃玥珡 TWN
3 Yi-Chen LIU 劉依貞 TWN
4 Bie-Shyun HUANG 黃璧洵 TWN
5 Mei-Chi CHENG 鄭美琦 TWN
6 Yueh-Shuang CHEN 陳月霜 TWN
7 Mei-Chu CHANG 張美珠 TWN
8 Hsiu-Feng TSENG 曾秀鳳 TWN
9 Hui-Fan HUANG 黃慧芳 TWN
10 Po-Hsia HO 何柏霞 TWN
11 Yu-Huey LEE 李玉惠 TWN
12 Yu-Chen HUANG 黃玉珍 TWN
13 Ya-Huei LU 呂雅惠 TWN
14 Chiou-Yann LEE 李秋燕 TWN
15 Yueh-Li CHEN 陳月麗 TWN

< Download >About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會