Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2022 Update: 2022-04-29
Ranking
1 Pei-Ying TSAI 2,500,000
2 Pei-Yun CHIEN 1,150,000
3 Wu, Chia-Yen 671,000
4 Min LEE 350,000
5 Babe LIU 266,000
T6 Wei-Ling HSU 245,000
T6 Jessica Peng 245,000
8 Hsin LEE 215,000
9 Shih, Cheng-Hsuan 190,000
10 Yi-Ting LAI 186,829
T11 Hanna CHEN 145,000
T11 Ho-Yu AN 145,000
13 Erica HUANG 114,829
T14 Ching HUANG 103,000
T14 Chih-Min CHEN 103,000
T14 Ssu-Chia CHENG 103,000
T17 Min-Jou CHEN 82,500
T17 Hsieh Yu LING 82,500
19 Ya-Chi CHANG 81,829
20 Hung, Juliana 77,000
21 Huang, Yu-Hsin 76,000
22 Ching-Ling CHANG 75,750
23 Yu-Ju CHEN 70,000
24 Hsuan-Ping CHANG 69,500
25 Chia-Wen TAI 64,829
26 Yi-Ling LIANG 63,100
27 Chen, Hsuan 58,467
28 Chia-Pei LEE 58,250
29 Tai-Ling LEE 54,996
30 Shan-Wei LIN 54,050
31 Phoebe YAO 53,000
32 Tai, Yu-Shan 52,100
33 Yang, Ya-Pin 49,850
34 Hsiao-Ling WU 49,750
35 Lynn CHIU 49,550
36 Yi-Ching WU 48,829
37 Yang, Fei-Chien 47,579
38 Hsin-En TSAI 46,250
39 I-Wen CHEN 45,750
40 Li-Ning WANG 45,550
41 Pei-Lin YU 44,100
42 Meng-Chu CHEN 43,250
43 Szu-Han CHEN 43,167
T44 Ai-Chen KUO 41,250
T44 Chih-Yun WU 41,250
46 Chou, Yi-Tsen 39,750
47 Ting, JUNE 38,750
T48 Pei-Wen HUANG 38,000
T48 Lin, Shu-Lin 38,000
50 Tu, Chun-Ting 37,850
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會